Kick-off Verduurzamen Maatschappelijk Vastgoed met erfgoed waarden

Op 27 september vond de kick-off plaats van het provinciale programma ‘verduurzamen maatschappelijk vastgoed met erfgoed waarden’. We waren deze avond te gast bij d’Olde Karke in Echten.

De belangstelling voor deze avond was groot, vrijwel ieder dorpshuis had voor een afvaardiging gezorgd. Daarnaast was er een aantal vertegenwoordigers vanuit de verschillende gemeenten aanwezig.

Onder meer provincie Drenthe, DAAD architecten, Archipunt en BOKD vertelden hoe de komende tijd toegewerkt wordt naar een plan voor verduurzaming. Dit gebeurt uiteraard in nauwe samenwerking met de betreffende buurt- en dorpshuizen en daar waar wenselijk de gemeenten.

Vanuit de BOKD voeren wij namens de provincie Drenthe onder andere gesprekken met de dorpshuizen over de stappen die gezet worden, zijn we het eerste aanspreekpunt in geval van vragen en helpen wij buurt- en dorpshuizen bij het verkrijgen van financiering voor de straks voorgestelde verduurzamingsmaatregelen.

Al met al een goede avond, met nadien nog ruimte om even te praten en vragen te stellen.