Jong Belegen! Anders Wonen 50+

In 2018 hebben BOKD en Buurtwerk Nederland het programma Jong Belegen! Anders wonen 50+ definitief op de kaart gezet. Sinds september 2018 ondersteunt Provincie Drenthe het experiment Jong Belegen! om tot de concrete uitvoering te komen, zie ook het artikel ‘Anders kijken naar wonen als je wat ouder wordt’

In oktober 2018  is een eerste bijeenkomst georganiseerd in Meppel met een groep geïnteresseerden die droomt over het gemeenschappelijk wonen in een karakteristiek pand of een natuurlijke omgeving. De deelnemers komen uit het netwerk Erfdelen (zie www.erfdelen.nl), dit nationale netwerk heeft contacten met ruim 600 mensen die anders willen wonen. Naar aanleiding van deze bijeenkomst zijn we met twee initiatieven aan de slag gegaan.

Wat kan Jong Belegen! betekenen voor initiatiefnemers die anders willen wonen
  • Samen met de initiatiefgroep op zoek gaan naar een geschikt pand of een geschikte locatie. Hiervoor gaat Jong Belegen! een databank met geschikte locaties opzetten. Ook is het mogelijk om bij een pand een specifieke groep te zoeken
  • Verbinden van de initiatiefnemers met de omgeving, van Dorpsbelangen tot gemeente en experts zoals architecten en aannemers. We gaan hiervoor een ladekast ontwikkelen met alle beschikbare expertise en kennis
  • Ondersteunen van de initiatiefnemers bij de sociale groepsprocessen
  • Procesbegeleiding bij de te ondernemen stappen om van droom naar realiteit te komen
  • Inspiratie vanuit andere groepen die hun droom reeds gerealiseerd hebben

Op het moment wordt een drietal zeer gevarieerde groepen begeleid:

  • Een dorpswerkgroep die plannen aan het maken is voor Anders Wonen in het hele dorp
  • Een initiatiefgroep die op zoek gaat naar een locatie in Zuid-West Drenthe
  • Een groep die gezamenlijk off-grid (van het net af) in een voedselbos wil gaan wonen

Naast deze groepen heeft het concept Jong Belegen! ook contacten met een aantal ontluikende initiatieven in Drenthe. Ook zijn er contacten met initiatiefnemers in Overijssel, Groningen en Friesland.

Jong Belegen! wil zich verder blijven ontwikkelen. Dus kent u in uw omgeving al inspirerende voorbeelden van gezamenlijk anders wonen, of zijn er karakteristieke panden of locaties in uw omgeving? Laat het ons weten! Neem contact op met Luit Hummel via l.hummel@bokd.nl.