Jong Belegen; anders kijken naar wonen als je wat ouder wordt

  Veel 50 plussers fantaseren met vrienden of gelijkgestemden over anders wonen, om samen in een  prettige omgeving te gaan wonen en waar nodig op elkaar terug te kunnen vallen. Slechts een klein aantal van deze groepen realiseert deze plannen ook echt, vaak vanuit de gedachte dat vooruitschuiven nog wel kan, maar tijdsgebrek speelt vaak een rol.

Tegelijkertijd denken 50 plussers meer dan ooit na over hun sociale omgeving en netwerk.  Kinderen wonen niet meer vanzelfsprekend in de buurt. Vanuit de overheid, worden signalen afgegeven meer voor zichzelf te zorgen en minder op de gevestigde voorzieningen te bouwen. Ook denken veel mensen al anders over het inkopen van en laten bezorgen van diensten, waardoor wonen in een buitengebied wél een optie is.

BOKD en Buurtwerk Nederland zien een behoefte om de keuze voor een andere gemeenschappelijke woon- en leefomgeving nu te kunnen delen en op te pakken met gelijkgestemden. Nu kiezen, betekent ook voorkomen dat pas gekozen wordt in een tijd waarin zorg leidend is, door op een prettige manier voor te sorteren op de toekomst.

Er is een woningaanbod van appartement-achtige bewoning in kleine projecten, waar men individueel aan kan sluiten bij een door anderen bedacht (vaak commercieel) project. Geïnteresseerden zien hierin hun wensen en dromen niet gerealiseerd: zoals op het gebied van buitenleven, een boomgaard, een garage om te sleutelen, het samenwonen met gelijkgestemden en een boeiende logeer en/of kampeerplek voor jeugd (kleinkinderen).

Veel wijken, dorpen en buitengebieden hebben onbenutte  locaties en leegstaande panden die geschikt zijn voor nieuwe bestemming; zowel industriële panden, verkrotte panden, te dure grote panden, oude scholen, te grote kavels en boerderijen. Door deze locaties her te bestemmen wordt de leefbaarheid in een wijk of dorp in zijn geheel versterkt.

Met het programma JONG BELEGEN  ondersteunen en ontzorgen we  de groepen initiatiefnemers stapsgewijs bij de realisatie van hun woonwensen en -vormen. In de stappen komen o.a. samenwerking, gezamenlijke visie, visualisering en business cases aan de orde.

Momenteel zijn we met verschillende dorpen in gesprek over de kansen die het programma Jong Belegen biedt. In de eerste week van oktober gaan we met deze dorpen in Veeningen, gemeente De Wolden een inspiratie bijeenkomst organiseren over Jong Belegen rond een concrete casus. Houdt u onze site in de gaten voor meer informatie daarover.

Heeft u een pand in uw dorp dat wel een herbestemming kan gebruiken? Zijn er  ‘Jong Belegen’ initiatiefnemers in uw dorp? Of wilt u gewoon meer weten over het programma ‘Jong Belegen’, neem dan contact op met Luit Hummel  via 06-37271453 of Jos Voppen via 06-51346655

Per mail bereikbaar:

l.hummel@bokd.nl

j.voppen@buurtwerknederland.nl