BOKD Algemene Ledenvergadering; zowel op locatie als digitaal op 16 september

We gaan voor onze ALV graag het experiment aan en willen de vergadering daarom in een hybride vorm gaan organiseren. Het bestuur zal op de vergaderlocatie in Pesse aanwezig zijn. Daar is ruimte voor maximaal 20 vertegenwoordigers van leden (maximaal 1 vertegenwoordiger per lid). In het aanmeldformulier kun je aangeven of je aanwezig wilt zijn in Pesse. Daarnaast gaan we de vergadering online toegankelijk maken.

Let op: aanmelden is verplicht! Klik hier om je in te schrijven. De vergadering is op woensdag 16 september van 19.30 tot 21.00 uur in De Wenning in Pesse of digitaal. Ga voor de adresgegevens naar de agenda.

Naast de formele vergadering zullen er ook enkele sprekers een bijdrage leveren tijdens onze Ledenvergadering:

  • Een vertegenwoordiger van de provincie gaat in op hun nieuwe Sociale Agenda en wat dat voor dorpshuizen en dorpen kan betekenen, de pilots Functieverbreding Dorpshuizen en het Compliment van Drenthe;
  • Een notaris gaat in op de do’s en don’ts van Algemene Ledenvergaderingen in Coronatijd;
  • En een vertegenwoordiger van AVC Support gaat in op de mogelijkheden van online en hybride bijeenkomsten, denk aan ALV’s, toneelvoorstellingen, enz.

Er zal ruimte zijn voor het stellen van vragen en mogelijk kunnen we die ter plekke al beantwoorden. Alle vragen en antwoorden worden ook gepubliceerd in het verslag op onze website.

Daarnaast gaan we kort in op de digitalisering van de Knapzakroutes en de verkiezing Dorpshuis van het Jaar.

Deelnemers voor de locatie Pesse ontvangen enkele dagen van te voren een routebeschrijving en instructie om de vergadering coronaproof te laten verlopen. Deelnemers aan de online vergadering krijgen een dag van te voren een instructie voor het inloggen op Zoom. We werken met een betaalde Zoomaccount en een wachtwoord voor inloggen zodat we de vergadering zo soepel en veilig mogelijk kunnen organiseren.

Op het programma van de ALV staan de formele agendapunten, hierover moet door de vergadering besloten worden.

Agendapunten

Goedkeuring jaarstukken 2019 – 2020

*De notulen zijn in 2019 al naar onze leden gestuurd en de opmerkingen die we daarop ontvangen hebben, zijn verwerkt.

*Naast het jaarverslag dat we over 2019 maken voor onze leden moeten we ons ook aan de provincie verantwoorden voor de werkzaamheden die we uitvoeren. 6 Mei jl. heeft de provincie besloten dat wij deze taken conform het besluit tot subsidieverlening hebben uitgevoerd.

Onze kascommissie is op 28 augustus bijeen geweest. De jaarrekening is opgesteld door HD Accountants en daarvan is een samenvatting door penningmeester Gerard Klein Koerkamp gemaakt.

De kascommissie bestaat in 2020 uit Yde Huizinga, Dorpsgemeenschap Havelte en Arend Tissingh, Dorpshuis Bastogne, Ansen. Beide heren treden beiden af en het bestuur stelt voor twee nieuwe kascommissieleden te benoemen. Mocht je belangstelling hebben de controle van het jaarwerk uit te voeren, wil je dan per omgaande contact met Sonja Corsmit opnemen.

5) Ter akkoord: benoeming nieuw bestuurslid; aftredend en herkiesbaar voorzitter Jofien Brink.

In 2019 zijn Johan Bloemhof en Ceciel Mentink afgetreden als lid van de Raad van Advies Dorpshuizen.

Vragen over bovenstaande agendapunten kunnen uiterlijk zondag 13 september 18.00 uur via mail gesteld worden. We zullen trachten deze vragen voorafgaand aan de vergadering al te beantwoorden en te delen via onze website. Ze zullen in ieder geval ook meegenomen worden in de vergadering ter beantwoording.

Tijdens de vergadering zullen we de beslissingen vastleggen. In Pesse door middel van handopsteking, online via een digitale stemmogelijkheid / online handopsteken. De vergadering zal online in zijn geheel worden opgenomen, waardoor we de stemming ook kunnen notuleren. Naast de formele agendapunten hebben we nog enkele sprekers gevraagd een bijdrage te leveren.

aanmeldformulier