Is jullie dorp een zorgzaam dorp?

Er is een Drentse traditie die ‘Naoberschap’ wordt genoemd: de zorg voor elkaar. Deze heeft zich in de laatste jaren in toenemende mate ontwikkeld en verbreed van sociaal gerichte zorg tot het met elkaar zorgen voor een fijne leefomgeving.

Mensen in kleine kernen en dorpen nemen verantwoordelijkheid voor hun omgeving waarbij zij ondersteuning van BOKD kunnen krijgen. Het gaat daarbij om inclusieve dorpen met aandacht voor nieuwe woonvormen, gezondheid, armoede, laaggeletterdheid, eenzaamheid, lief en leed en de samenhang daartussen. Het uitgangspunt is dat iedere dorps- en buurtbewoner kan meedoen en deelnemen aan de samenleving. Ook kan het gaan over dorpszorg en/of informele zorg, over vrijwilligersbeleid, zoals hoe werf je ze en hoe behoud je ze, terwijl hieronder ook thema’s als mobiliteit en bereikbaarheid alsmede sport en bewegen zijn te rangschikken.

Vanuit de BOKD zijn Daphne Wiebing en Lieneke Elzing betrokken bij het thema zorgzame dorpen. De komende tijd zullen we regelmatiger informatie omtrent dit thema met jullie gaan delen, in de nieuwsbrief of via mail. Op die manier hopen we jullie als dorp en inwoners te inspireren op dit thema en wellicht ontpoppen er ideeën om mee aan de slag te gaan bij jullie.

Mocht je een vraag omtrent dit thema hebben of een idee, laat het ons dan weten, Daphne is via de mail te bereiken op d.wiebing@bokd.nl en Lieneke via l.elzing@bokd.nl.