Invulprotocol voor dorps- en buurthuizen

Buurt- en dorpshuizen mogen vanaf 1 juni weer open voor maximaal 30 mensen. Het is belangrijk dat zij een goed plan hebben om dat veilig te doen. LSA heeft in samenwerking met Dorpshuizen.nl een voorbeeldprotocol ontwikkeld dat vrij te gebruiken is als leidraad bij de voorbereidingen. De versoepeling van de maatregelen is onder voorbehoud: het kan zijn dat richtlijnen van RIVM en de overheid nog wijzigen of worden terug gedraaid.

Maak een protocol op maat

Buurt- en dorpshuizen bereiden zich voor om weer op te starten. Het invulprotocol laat zien waar aan gedacht moet worden en waar een beslissing over genomen moet worden om weer veilig open te gaan. Door alle punten en vragen te doorlopen, ligt er aan het eind van de rit een protocol op maat voor het buurt- of dorpshuis.

Het invulprotocol is uitgebreid. Bij elk onderdeel kan bekeken worden of het van toepassing is op het buurt- of dorpshuis. Zo niet, dan kan de desbetreffende alinea verwijderd worden uit het document. Buurt- en dorpshuizen kunnen ook zelf een onderdeel toevoegen dat (nog) niet in het invulprotocol staat.

Benodigdheden

Je kunt het beste aan de slag als je de volgende twee documenten (Word-bestanden) gebruikt.

  1. Het invulprotocol (1)
    Je ziet dat het invulformulier al helemaal is opgemaakt als een protocol. Daar hoef je dus geen tijd meer aan te besteden. Bovenaan kun je beginnen met het toevoegen van informatie over de organisatie. Er is ook een plek om het logo in te voegen. Zo maak je het protocol meteen herkenbaar. Het protocol is opgedeeld in zes blokken met telkens een aantal onderdelen waar je een besluit over neemt om vast te leggen in dit protocol. Als je die stappen doorloopt en antwoorden invult, heb je een protocol op maat. (n.b. Heb je een oude versie van Word die .dotm-bestanden niet opent, dan kun je beter dit bestand downloaden.)
  2. De uitgebreide toelichting (2)Dit document houd je bij de hand terwijl je het invulprotocol maakt. Dat maakt het schrijven van een protocol makkelijker omdat…
    • je er voorbeeldteksten uit kunt kopiëren voor je eigen protocol. Zo heb je minder tijd nodig om zelf de juiste formuleringen te bedenken.
    • je meer informatie en extra bronnen vindt, bijvoorbeeld richtlijnen voor dagbesteding en mantelzorg.
    • je voorbeelden en foto’s kunt zien van andere bewonersinitiatieven, bijvoorbeeld van hoe je op de grond een bewegwijzering aanbrengt, of hoe je een ruimte anderhalvemeter-proof inricht.

Mag het protocol gewoon gekopieerd worden?

Ja, dat is geen probleem. Het protocol zelf en de teksten die gebruikt zijn mogen gekopieerd en gewijzigd worden zodat er een draaiboek ontstaat dat past bij het eigen buurt- of dorpshuis.

Komen er nieuwe versies?

Naar verwachting zal dit invulprotocol een aantal keer bijgewerkt worden. Al was het maar omdat er nog wijzigingen en verduidelijkingen van de landelijke richtlijnen komen. Daarnaast gaan nu buurt- en dorpshuizen de deuren weer openen. Dat maakt ongetwijfeld duidelijk of het invulprotocol nog aangepast moet worden.

Tips en reacties zijn welkom! Mail deze naar Paul van Schie. Bij het maken van een update van het document worden nieuwe reacties meegenomen.  

Poster

VOLGENDE WEEK: in week 21 brengt dorpshuizen.nl een poster uit met daarop de belangrijkste spelregels bij openstelling van het dorpshuis. De poster wordt gemaakt op A3 formaat en kan gratis worden gedownload.