Introductie Tonny de Leur, lid Raad van Advies Dorpen

Mijn naam is Tonny de Leur en woon samen met man Gert ruim 40 jaar in Drenthe, waarvan 38 jaar in Uffelte, gemeente Westerveld.

Ik ben 68 jaar jong en geboren in het dorp Epe op de Veluwe, waar ik 7 jaar als hoofdleidster in het kleuteronderwijs heb gewerkt (naderhand als leerkracht 7 jaar in de toenmalige gemeente Havelte in het basisonderwijs).

Mijn hobby’s zijn tuinieren, handwerken, wandelen en fietsen.

Na lid te zijn geworden van de Vrouwen van Nu heb ik als vrijwilligster zowel lokaal, provinciaal als landelijk veel bestuurswerk verricht en veel ervaring opgedaan met grote betrokkenheid, waarna meer bestuurswerk in verschillende verenigingen volgden.

Na 9 jaar voorzitter van de dorpsgemeenschap Uffelte werd ik bestuurslid van BOKD, in die tijd namens gemeente Westerveld en nu zit ik als afgevaardigde van het bestuur ook in de Raad van advies Dorpen.

Samen besturen, samen iets bereiken, het (ver-) binden van zijn voor mij belangrijke zaken en hieraan wil ik graag mijn steentje bijdragen.

Op uitnodiging van dorpen, met name in de zuidwesthoek van Drenthe kom ik graag nader kennis maken om te horen wat er zoal leeft, waar eventuele knelpunten of mooie initiatieven in ontwikkeling zijn om deze mee te kunnen nemen in het bestuursoverleg van BOKD.