Introductie Hermien Kerperien, lid Raad van Advies Dorpen

Hermien Kerperien, lid Raad van Advies Dorpen

1)Even voorstellen

Ik ben Hermien Kerperien en woon in het dorp Weerdinge. Weerdinge ligt dichtbij de stad Emmen. Ik werk sinds 20 jaar bij BugelHajema Adviseurs in Assen en ben planoloog/volkshuisvester van beroep. Langere tijd geleden ben ik als adviseur (zo heette dat toen) bij de BOKD betrokken geweest. Circa twee jaar geleden ben ik gevraagd om in de Raad van Advies van Dorpen plaats te nemen. Omdat ik de BOKD een sympathieke vereniging vindt, en een groot hart voor kleine(re) dorpen heb, heb ik meteen ja gezegd.

2)Waar woon je en vanuit welke hoedanigheid ben je in contact gekomen met/ betrokken bij de BOKD?

Mijn partner, mijn twee dochters en ik hebben het prima naar onze zin in het dorp.  We zijn actief bij de dorpsschool en bij de schoolmoestuin. Ik vind het leuk om te zien hoe de schoolkinderen leren dat je voedsel zelf kunt verbouwen. Aardappelen komen immers niet uit de supermarkt, maar groeien in de grond!  Daarnaast zijn we lid van de Boermarke van Weerdinge. Onze 250 schapen lopen op meerdere gronden van de Boermarke. Het is bijzonder om lid te zijn van een vereniging die al eeuwen oud is. Een mooie traditie die we toch in ere moeten houden.

3)Waarom zet je je in voor het dorp of dorpshuis?

Ons dorp kent circa 15 actieve verenigingen, en bijna elke inwoner is wel lid van één of meerdere verenigingen. Wij zijn lid van de ijsvereniging, de gymnastiekvereniging en de voetbalvereniging. Onze jongste dochter zit op de gym, en we sponsoren de voetbal om deze in stand te houden. We zullen met zijn allen toch het dorp levendig moeten houden!

4)Wat is je motivatie om je, naast al het andere dat je al doet, je extra in te zetten voor de BOKD?

Ik ben in mijn dagelijkse werk bezig met ruimtelijke ordeningsvraagstukken in de provincies Drenthe, Groningen en Overijssel.  Op dit moment ben ik veel betrokken bij sloop en herstructurering van verouderde corporatiewoningen, zo ook bij de realisatie van nieuwe woonbuurten/wijken. Ik doe dat namens gemeenten, ofwel andere initiatiefnemers. Hiervoor stel ik bestemmingsplannen en ruimtelijke visies op. Als je op dit gebied een vraag aan mij hebt, dan kun je mij hiervoor benaderen via info@bokd.nl

5)Wil je nog wat kwijt?

Nee