Introductie Hein Akerboom, lid Raad van Advies Dorpshuizen

Hein Akerboom, lid Raad van Advies Dorpshuizen

1) Even voorstellen

Mijn naam is Hein Akerboom. Ik heb gestudeerd aan de HTS Rijswijk, Werktuigbouwkunde gericht op de procesindustrie/ energietechniek en met die opleiding ben ik aan de slag gegaan bij een ingenieursbureau.  In 1985 werd ik overgeplaatst van het hoofdkantoor in Amsterdam naar het satelietkantoor in Hoogeveen. Met als gevolg dat ik in 1986  met mijn vrouw Annette en dochter Charlotte vanuit Lisse ben verhuisd naar Hoogeveen. Twee jaar later werd onze tweede dochter Nicolette geboren. Later heb ik de overstap gemaakt naar het energiebedrijf (destijds het EGD) en daar ben ik aan de slag gegaan met duurzame energieprojecten. Ik heb met veel plezier aan windenergieprojecten in Groningen gewerkt. Sinds 1 mei jl. ben ik met pensioen.

2) Hoe ben Waar woon je en vanuit welke hoedanigheid ben je in contact gekomen met/ betrokken bij de BOKD?

Al snel na de verhuizing in 1986 kregen wij “huisbezoek” van twee leden van wijkvereniging De Weide. En natuurlijk kwam daar de vraag of wij als vrijwilliger aan de slag wilden gaan. Mijn vrouw is direct begonnen en ik ben niet veel later gaan helpen met de compostactie. Een paar maanden later werd ik bestuurslid namens de activiteitencommissie en sinds een jaar of acht ben ik voorzitter van de vereniging.

3) Waarom zet je je in voor het dorp of dorpshuis?

In de jaren ’80 was er een slogan “De samenleving dat ben je zelf”. Dat zette mij aan het denken. Ik kwam tot de conclusie dat als je wilde dat er wat in de wijk gebeurde dat je dan ook zelf daaraan een steentje bij dient te dragen. Dat is de reden geweest om mij aan te melden als vrijwilliger. En het bleek tevens dat ik mijn werkervaring voor een deel kon gebruiken, maar het belangrijkste is dat je echt een onderdeel vormt van een team vrijwilligers die er samen de schouder onder zet. Als je dan bij kinderactiviteiten al die blije gezichten ziet, dan weet je waarom je het doet.

4) Wat is je motivatie om je, naast al het andere dat je al doet, je extra in te zetten voor BOKD?

Op het moment dat bekend werd dat mijn pensionering aanstaande was, kreeg ik van gemeente Hoogeveen het verzoek om lid te worden van een lekencommissie die de wethouder adviseert over de toewijzing van subsidies in het kader van Vitaal platteland. In 2016 heb ik daarover samen met wethouder Jan Steenbergen een presentatie gegeven op het provinciehuis. Niet veel later kreeg ik het verzoek om toe te treden tot de Raad van Advies voor de dorpshuizen. Ik vind dat een vitaal platteland een must is en daarbij horen goed functionerende dorpshuizen. Ik hoop de kennis en ervaring die ik heb opgedaan bij de wijkvereniging in te kunnen zetten voor de BOKD.

5) Wil je nog wat kwijt?

Nee. Ik vrees dat ik al teveel letters op paper heb gezet en dat de redactie moet gaan inkorten.