Interview met de buurtouders van Oud Annerveen, Nieuw Annerveen en Spijkerboor

ONS Naoberschap  

‘’ik zou graag onze dorpsouders willen aanmelden naar aanleiding van de oproep over die bijzondere Naober een aantal weken geleden. Kan dat nog vroeg Titia Fluks van vereniging Dorpsbelangen Oud-, Nieuw Annerveen en Spijkerboor (afgekort ONS).  

En of dat kon. Op 13 juni voorafgaand aan een vergadering over, zeer toepasselijk,  Noaberschap, ben ik uitgenodigd om in gesprek te gaan met de buurtouders. Nieuwsgierig stap ik naar binnen bij Café ’t Keerpunt in Spijkerboor, al eeuwenlang dé ontmoetingsplek voor iedereen uit de drie dorpen.  

Daar zitten Klaas Wigchering, Gerry Okken en Diana Kapper. Helaas is Geesje van den Brul ziek. Elk van hen is dorpsouder van een of meerdere straten in de drie dorpen die samen één geheel vormen: ONS.  Na een korte introductie door Titia en Jaap Kuiper van Dorpsbelangen, ben ik in gesprek gegaan met de buurtouders.  

Klaas trapt af, hij is inmiddels 25 jaar buurtouder en ooit heeft hij aan de oorsprong gestaan van deze rol. Hij is (gepensioneerd) boer en merkte dat er in de buurt steeds meer zwerfafval kwam te liggen. Dat is niet alleen rommelig om te zien maar ook niet goed voor de koeien die dit mogelijk in hun voer krijgen.  

Na een de jaarlijkse (landelijke) Opschoondag in april, 25 jaar geleden, is besloten omhet hele jaar door aandacht te geven aan het opruimen van de dorpen Oud Annerveen, Nieuw Annerveen en Spijkerboor. En omdat je tijdens het opruimen van zwerfafval ook andere dingen tegenkomt, en buren, breidde de taak zichlangzaam uit.  

Klaas en sinds een aantal jaren ook Gerry, Diana en Geesje zetten zich in voor hun buurt. Maar wat doe je dan precies als buurtouder? Iedere buurtouder heeft zijn eigen gebied, waar hij of zij zelf signaleert wanneer bijvoorbeeld de straatverlichting niet functioneert, de stoeptegels niet goed liggen of er afval gedumpt is. Ook worden ze door buurtbewoners geïnformeerd over dingen in de openbare ruimte die niet goed zijn.  

Zo weet de buurt Diana te vinden wanneer er iets defect is in de straat. Kortgeleden lagen er stenen los in de stoep. Diana was in die buurt de buurtouder die hierop geattendeerd werd. Hierop heeft Diana contact gezocht met de gemeente Aa en Hunze en kort daarna is het gerepareerd. Dit geeft voldoening en energie. Diana en ook de anderen geven aan dat het fijn is om iets te kunnen betekenen voor je omgeving, dat je bij kan dragen aan een schone en prettige leefomgeving. Daarnaast is het mooi om te zien dat wat ze doen ook impact heeft en maakt. De gemeente onderneemt ook direct actie op het moment dat er iets gemeld wordt, de lijntjes tussen de buurtouders en gemeente zijn kort.  

Klaas fietst dagelijks een rondje door zijn gebied. Aan zijn fiets hangt een vuilniszak en een afvalgrijper. Ze zien dat er in de afgelopen jaren minder rotzooi gevonden wordt, dat ook dat het effect is van hun rol en de samenwerking in en met het dorp. Want zo geven ze alle drie aan: het schoon en netjes houden van de leefomgeving is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Zo nodig spreken ze daar de mensen ook op aan. 

Meer dan zwerfafval 

Het is mooi om te zien hoe trots Klaas, Gerry en Diana zijn op de dorpen.  Er verschijnt dan ook een grote glimlach, wanneer ik vraag naar Naoberschap in het dorp. ‘’Er is veel Naoberschap’’. Burenhulp of een klusje doen voor een ander is er geen probleem, als vanzelfsprekend staan ze klaar voor elkaar. Iedereen kan meedoen wanneer hij of zij dat wil, maar ook wanneer je dit niet wil is het prima. De buurtouders hebben daarin het afgelopen jaar een belangrijker rol gekregen. Op verzoek van Dorpsbelangen zijn ze het eerste aanspreekpunt voor mensen die tijdelijk en kortdurend hulp nodig hebben. Ze staan met naam en telefoonnummer in dorpskrant de Sluisdeur vermeld en schakelen andere buren in bij specialistische hulpvragen, zoals computerhulp. Jaap Kuiper en Titia Fluks van Dorpsbelangen benadrukken dat de inzet en grote betrokkenheid van de dorpsouders van groot belang is. Ze zijn de ogen en oren van Dorpsbelangen, denken mee over zaken als dorpsvisie, leefbaarheid en vitaal platteland en signaleren ook wanneer hulp nodig is als iemand niet zelf aan de bel trekt. Met respect voor gewenste privacy. Kortom: de rol van buurtouder is minder bescheiden dan de buurtouders doen voorkomen! 

Tweede lijn 

We moeten afsluiten, in de vergaderzaal van ‘t Keerpunt wachten de bestuursleden van dorpshuis De Spiker en Dorpsbelangen. Er zijn nog meer plannen gericht op Naoberschap. Het gezelschap van veertien mensen vergadert over de organisatie van Naoberschap en hoe de doorverwijzing naar hulpgevers het best geregeld kan worden, de tweede lijn. Wij zijn benieuwd en wellicht u ook. Tevreden loop ik café ’t Keerpunt weer uit. Terugkijkend op een mooi gesprek en, net als de inwoners, trots op deze buurtouders.