Inspiratiecafé inwonerskracht Drenthe:

Vrijdag 1 oktober 2021
13:30 – 16:30 uur
Locatie: dorpshuis Haoler Hoes in Hooghalen, www.dorpshuishooghalen.nl

SAMENWERKEN VOOR EEN LEVENDIG EN SOCIAAL DRENTHE

BOKD en CMO STAMM organiseren in samenwerking met Provincie Drenthe het eerste inspiratiecafé inwonerskracht Drenthe.

Binnen diverse beleidsthema’s staan eigenaarschap, zeggenschap en participatie steeds meer op de agenda: denk bijvoorbeeld aan de Omgevingswet, de energietransitie en de zorg.

En op veel plekken komen inwoners van dorpen en wijken met  hun eigen plannen, wensen en initiatieven. Hoe kunnen we van elkaar leren? En hoe kunnen we samen werken aan een leefbaar en sociaal Drenthe?

In dit eerste inspiratiecafé willen we jullie prikkelen én de kennis en ervaringen op dit vlak met jullie en met elkaar delen. 

Wat staat er op het programma?

  • Nieuwe rollen, nieuwe uitdagingen: ontwikkelen, leren en ervaren hoe je deze samen invult;
  • Dorpsvisie kans voor omgevingsvisie: Methodieken en ervaringen;
  • Jongeren en hun thema’s voor een duurzame toekomst.

Half september presenteren we het definitieve programma en kun je je inschrijven.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor

Actieve inwoners van dorpen en wijken, initiatiefnemers, beleidsmakers en uitvoerders (overheden, politiek, maatschappelijke organisaties en andere professionele partijen).

Tijdens het inspiratiecafé hanteren we de dan geldende coronarichtlijnen van de rijksoverheid. We hanteren een maximum van 75 deelnemers.

Het initiatief voor dit inspiratiecafé vloeit voort uit de Sociale Agenda 2020-2023: Samen werken aan een levendig en sociaal Drenthe.