Inspiratiebijeenkomst Duurzame dorpen/ Energieke dorpshuizen 2024

BOKD organiseert op 28 maart a.s. een bijzondere bijeenkomst over duurzaamheid. Dorpsbelangenorganisaties, Dorpshuizen en Energie coöperaties zijn elk op hun eigen manier bezig met de energietransitie. In het ene dorp of dorpshuis zijn ze net iets verder dan het andere dorp. Bij de bijeenkomst op 28 maart in Ansen willen we een paar inspirerende voorbeelden aan het woord laten. Dorpen en Dorpshuizen die al mooie stappen gezet hebben en graag aan andere Drenten willen laten zien wat ze gedaan hebben of gaan doen, waarom ze dat hebben gedaan of wat ze hopen te realiseren.

Wij hebben de volgende gastsprekers uitgenodigd: 

Joris van der Wardt, voorzitter van Dorpshuis de Bastogne in Ansen

Dorpshuis De Bastogne is, na de aanschaf van een tweetal lucht-lucht warmtepompen en extra zonnepanelen, het eerste dorpshuis van Drenthe dat van het gas af is en energieneutraal. Joris van de Wardt zal in vogelvlucht vertellen hoe ze dat hebben gedaan en waarom ze de keuzes hebben gemaakt die ze hebben gemaakt.

Klaas Broek, bestuurslid van Dorpshuis De Tiphof en Energiecoöperatie Geesbrug

Dorpshuis de Tiphof had al heel veel geïnvesteerd in zonnepanelen en zonneboilers en wilden een volgende stap zetten. In samenwerking met Energie coöperatie Geesbrug zijn ze nu bezig met de aanschaf van een accupakket. Het dorpshuis en de energie coöperatie hebben hun krachten gebundeld in een ‘Experience center.’ De visie die ze daarbij hebben is dat energie opslaan de toekomst heeft, en niet energie opwekken. Het experience centre is een leerschool voor henzelf en de inwoners van Geesbrug.

Gerwin Nauta, mede oprichter van Aardgasvrij dalen, onderdeel van Duurzaam Dalen

In 2017 is vanuit de Dorpsvisie Dalen de werkgroep Duurzaamheid ontstaan. Het doel van de werkgroep Duurzaam Dalen (DD) is om te zorgen dat het dorp duurzaam en klimaatbestendig wordt en daarbij wordt gestreefd naar een energie-neutraal Dalen in 2040. De werkgroep houdt zich bezig met diverse thema’s en 1 van die projecten, waar Gerwin deze avond op in gaat is het project AardgasvrijDalen wat weer deel uitmaakt van het landelijke Programma Aardgasvrije Wijken (PAW).

Kortom: een interessant programma dat u niet mag missen!

  • Datum: Donderdag 28 maart 2024
  • Er wordt een kleine maaltijd aangeboden met soep en broodjes
  • Locatie: Dorpshuis de Bastogne
  • Tijd: programma van 17.30 – 21.00 uur (inloop vanaf 17.00 uur)
  • Aanmelding graag voor 25 maart in verband met organisatie bijeenkomst