Initiatieven gericht op nieuwe democratie

Ontwikkelingen in het kader van inwonerskracht Drenthe

In samenwerking met CMO STAMM, de sociale agenda van de provincie Drenthe en diverse andere Drentse samenwerkingspartners ondersteunt BOKD inwoners, gemeenten en maatschappelijke organisaties bij het op peil houden van de leefbaarheid van dorpen en wijken. We experimenteren met nieuwe democratische vormen en in de eerste periode zijn drie pilotgemeenten gestart. In het kader van deze samenwerking delen wij graag mooie ontwikkelingen en initiatieven die te maken hebben met inwonerskracht in Drenthe.

Masterclass over nieuwe democratie

Op veel plekken komen inwoners van dorpen en wijken met eigen plannen, wensen en initiatieven. Gemeenten kunnen samen met de inwoner het traject aan gaan om deze plannen, wensen en initiatieven uit te voeren. Om gemeenten hierbij te helpen organiseerde CMO STAMM, samen met organisatiepsycholoog en groepsconflictbemiddelaar Anke Siegers een masterclass rond het thema Nederland Kantelt. Hierin ging het over de kanteling van lokale democratie en nieuw organiseren. Er kwamen verschillende vragen aan bod gericht op nieuwe democratie. Hoe ga je als overheid anders om met de samenleving? Hoe geef je succesvol invulling aan inwonersparticipatie? Hoe geef je regie terug aan de burger en zijn omgeving?

Inspiratiecafé

Een ander initiatief rond dit thema is het inspiratiecafé van 1 oktober, georganiseerd door CMO STAMM en BOKD, in samenwerking met de provincie Drenthe. Het Inspiratiecafé bood de mogelijkheid om netwerken te versterken, kennis, informatie en ervaringen te delen en inspiratie op te doen. In het eerste Inspiratiecafé deden we dit met een lezing van Liesbeth van de Wetering, een workshop van Femke Heythekker en met een oproep van Drentse jongeren tot meer samenwerking en zeggenschap. In de terugblik op dit inspiratiecafé lees je hier meer over. Het eerstvolgende Inspiratiecafé Inwonerskracht Drenthe staat gepland op 11 februari 2022.

Ook meer weten over nieuwe democratie?

Gemeenten die op een andere manier willen omgaan met de samenleving kunnen worden ondersteund vanuit de sociale agenda van de provincie Drenthe, in samenwerking met BOKD en CMO STAMM. Houd vooral onze website en social media in de gaten om nieuwe initiatieven op het gebied van nieuwe democratie te volgen en bij te wonen. In bet nieuwe jaar staan er weer verschillende initiatieven op het programma.