Informatieplicht energiebesparing

Verbruikt uw buurt- of dorpshuis per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas? Dan bent u volgens de Wet milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht.

Dat betekent dat u uiterlijk 1 juli 2019 moet rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. Dit doet u in eLoket van RVO.nl.

Let op: dit stappenplan is een hulpmiddel om u voor te bereiden op de informatieplicht energiebesparing. Het laat zien of de plicht voor u geldt, welke maatregelen u op hoofdlijnen kunt nemen en hoe het rapporteren in eLoket werkt. Het echte rapporteren doet u in eLoket.