Inclusie: goed oud worden in eigen dorp

Het is een fijn vooruitzicht wanneer je weet dat jij en jouw dorpsgenoten goed oud kunnen worden in eigen dorp. Toch schiet het in dorpen nog weleens aan faciliteiten en voorzieningen te kort om die mogelijkheid zeker te stellen. Voor mensen met geheugenverlies of dementie en hun naasten is het bijvoorbeeld best ingewikkeld om in eigen dorp passende zorg en ondersteuning te blijven ontvangen. Daarom gaan dorpen aan de slag met een plan om samen zorg te kunnen dragen voor elkaar, ook in de toekomst.

Op onze Inclusie pagina komt het onderwerp goed oud worden in eigen dorp en dementie uitgebreid aan de orde. Lees deze en andere pagina’s over het onderwerp inclusie.