Inclusie: De Dorpsondersteuner

In 2023 verstuurt BOKD 8 keer een speciale inclusie-mailing aan haar leden. Deze keer gaat het over het thema ‘De dorpsondersteuner’.

Dorps- of wijkondersteuner is een opkomende beroepsgroep. De afgelopen jaren zien we het aantal dorpsondersteuners in gemeenschappen groeien. Door heel Nederland worden inmiddels meer dan 70 zorgzame bewonersinitiatieven versterkt door de inzet van een professionele dorpsondersteuner. De dorpsondersteuner fungeert als spin in het web.

Als je de gehele mailing wilt lezen, klik dan hier