In Memoriam: Klaas Meppelink

Op 14 juni jongstleden werden we opgeschrikt door het bericht dat onze oud-voorzitter Klaas Meppelink is overleden. Hij was voorzitter van de BOKD van 2007 tot 2015.

Klaas was een bestuurder die beschikte over een breed netwerk. Een echte, ook in letterlijke zin, bewoner van het platteland. Agrarisch ondernemer, akkerbouwer in voornamelijk pootaardappelen bedoeld voor vele buitenlanden. Hij kon daar ook enthousiast over vertellen.

Zijn bestuursstijl was ruimte gevend en delegerend. Hij nam de tijd in café Pot. Genoot van de inbreng van de medebestuursleden. Maar als het moest dan was Klaas er. Bij algemene ledenvergaderingen was er een voorzitter die met kennis van zaken en stevige regie de vergadering leidde.

Zijn voorzitterschap was geen sinecure. Er zijn in zijn tijd heel wat veranderingen geweest. De BOKD kwam in financieel zwaar weer. Arbeidstijdverkorting van medewerkers was noodzakelijk. Van sommige medewerkers moest afscheid worden genomen. De activiteiten werden uitgebreid met het opnemen van de ondersteuning van de dorpshuizen (voormalig Stichting Dorpshuizen Drenthe). Een verhuizing naar Wijster werd gerealiseerd. 

En om een nieuwe start te kunnen maken werden de projecten die tot dan toe geïntegreerd waren in de werkzaamheden van de medewerkers, ondergebracht in een aparte stichting. Daarmee kon de BOKD zich als vereniging blijven richten op de uitvoering van het programma van eisen van de subsidiegevers, m.n. de provincie Drenthe, en werd verweving van projecten en verenigingswerkzaamheden voorkomen. Klaas gaf leiding aan deze transitie: rustig, humorvol, op z’n Drents.

Toen na het afscheid van Klaas een verzoek kwam van RTV Drenthe om opnieuw een vertegenwoordiger in de programmacommissie namens de BOKD aan te wijzen, was de keuze niet moeilijk. Bestuurlijke ervaring, Drentse roots, plattelandsbewoner, dat alles was in Klaas verenigd. Het was voor ons vanzelfsprekend dat hij de BOKD zou blijven vertegenwoordigen.

We betreuren het dat onze oud-voorzitter is overleden. Hij is altijd geweest en gebleven: een Drent met een BOKD-hart.

Bestuur en medewerkers van de BOKD