Ieder kind moet kunnen sporten

Uw dochter wil op judo … en uw zoon wil voetballen, maar u heeft geen idee waar u het geld vandaan moet halen. Misschien kan het Jeugdsportfonds Drenthe helpen! Het Jeugdsportfonds betaalt de contributie en/of sportattributen tot een maximum van € 225 per kind, per cursusjaar, voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar thuis te weinig geen geld is.

U kunt als ouder/verzorger niet zelf een aanvraag doen. Dat wordt gedaan door een intermediair. Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van het kind. Denk hierbij aan een leerkracht, jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener, sportbuurtcoach, huisarts of een maatschappelijk werker.

Om online een aanvraag voor een kind in te dienen heeft een intermediair informatie nodig. Dit zijn contactgegevens, naam sportvereniging,
welke sportattributen minimaal nodig zijn en een financiële motivatie. Neem ter voorbereiding van de aanvraag een ingevuld basis aanvraagformulier mee naar de intermediair.

Wij willen u vragen dit bericht door te sturen naar mensen in uw omgeving waarvan u denkt dat ze daar baat bij hebben of iets mee kunnen zoals de genoemde intermediairs. Alvast hartelijk bedankt daarvoor.

overzicht