Hunebedcity in Borger geïnspireerd door Academie voor Popcultuur Minerva

Een reactie uit de dorpen

“Eind vorig jaar zijn we via Luit Hummel van BOKD in contact gebracht met Minerva, Academie voor Popcultuur. Hier is een leuk project uit voortgevloeid. Tijdens dit project zijn er 5 groepen studenten aan de slag gegaan voor Hunebedcity. Hunebedcity wordt een leuke  toeristische dag-attractie voor jong en oud in Borger. Elke groep ging aan de slag met een ander facet. Zo is er een groep aan de slag gegaan met een ontwerp voor de speelgrot, een andere groep is in samenwerking met onze architect aan de slag gegaan met een ontwerp voor de entree én weer een andere groep is met het project Borger op Zolder. Er zijn onwijs leuke ideeën aangedragen welke we zeker ook gaan toepassen bij de uitvoering.” Aldus Marissa Hoedeman van Hunebedcity Borger

Hunebedcity is een sociale onderneming die bezig is het door hun aangeschafte oude gemeentehuis in Borger te herbestemmen naar een ontmoetingsruimte met winkeltjes, een speelgrot en horeca voor bewoners en bezoekers van Borger. Hierbij wordt gewerkt met bijzondere medewerkers, veelal jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt.