Het kloppende hart van Buinerveen

Het centrum van Buinerveen heeft een metamorfose ondergaan. Er is een dorpsplein gemaakt, waarbij ook de onveilige verkeerssituatie is aangepakt. Een deel van de cultuurhistorische waterlopen zijn weer zichtbaar gemaakt door het openen van de wijken en het vrijstellen van de kademuur. Dit was het laatste agendapunt uit het Dorpsontwikkelingsplan (DOP) dat Plaatselijk Belang samen met BOKD in 2006 heeft opgesteld. De uitvoering van het project is mede mogelijk gemaakt door LEADER Zuid Oost Drenthe.