Het inclusieve dorp: Samenwerken loont in Hollandscheveld

Hoe kun je als dorpsgemeenschap een rol spelen in de sociale vraagstukken zoals armoede, eenzaamheid en laaggeletterdheid? De eerste reactie is vaak van we weten dat het ook in ons dorp voorkomt, maar we weten niet om wie het gaat. Dorpsbewoners die met deze problematiek te maken hebben, lopen er niet mee te koop. Met een aantal dorpen is BOKD op zoek gegaan naar het antwoord op deze vraag. Het project ‘Rondkomen in Hollandscheveld’ is hier een van. In BOKD Nieuws van oktober 2017 hebben we u al bericht over de aftrap van het zogenoemde kanskaarten project.

Het project wordt gefaciliteerd en financieel ondersteund door de gemeente Hoogeveen.

Het kanskaartenproject is opgepakt door Dorpscoöperatie Hollandscheveld Verbindt en de Vereniging Plaatselijk Belang. De eerste stap was een bewonersbijeenkomst in oktober, waar zowel bewoners van Hollandscheveld als ook de lokale (dorps-)organisaties aan hebben deelgenomen. Hier is een begin gemaakt met het opzetten en bewustmaken van het lokale netwerk aan organisaties, denk hierbij aan basisscholen, ANBO, Welzijn, Leger des Heils, kerken en het verzorgingstehuis. Het betrekken van dit netwerk en de Dorpscoöperatie zelf heeft geleid tot een groep van 32 medewerkers voor het project kanskaarten.

Deze medewerkers gaan op vrijwillige basis huis-aan-huis bij de bewoners met de Kanskaart, waarop de inkomsensversterkende voorzieningen van gemeente Hoogeveen staan vermeld. Ter voorbereiding hebben de medewerkers begin januari een korte training gevolgd van Solidair Groningen-Drenthe. Hierbij staat de communicatie centraal, wat moet je wel en wat moet je niet doen, wat kun je verwachten als je aanbelt.

De week na de training zijn de medewerkers aan de slag gegaan met de eerste ronde in een aantal straten in Hollandscheveld met 344 adressen. Alle bewoners van de straten hebben hierbij de kanskaart ontvangen, er is geen onderscheid gemaakt tussen adressen. De medewerkers komen een week later weer langs om de kanskaart op te halen. Ook was het mogelijk voor bewoners om de kanskaart per post in de retourenvelop op te sturen, dit om de privacy te waarborgen.

Eind januari is de balans opgemaakt van de eerste ronde: 43 kanskaarten met 114 vragen  zijn binnengekomen bij de Dorpsregisseur van Hollandscheveld Verbindt, dat is een respons van 12,5 % . Zij gaat de kanskaarten ordenen en delen met het loket Geldzaken van gemeente Hoogeveen. Alle vragen worden beantwoordt en er zal bekeken worden hoe de aanvragers geholpen kunnen worden. De Dorpsregisseur, als spin in het web, zal hierbij de vinger aan de pols houden.

Op de evaluerende bijeenkomst over de eerste ervaring met kanskaarten is de volgende conclusie getrokken:

“Tijdens het uitwisselen van ieders ervaringen bleek wel dat iedereen een goed gevoel heeft bij de actie. Niemand heeft aan de deur vervelende reacties gekregen, in tegendeel, over het algemeen waren de reacties positief en vond men deze actie een goed initiatief. Alle aanwezigen doen dan ook weer aan de volgende ronde mee.”

Samenwerking binnen de dorpsgemeenschap loont en daarmee zijn ook de bewoners die een beetje steun kunnen gebruiken, bereikt.

Het project