Het inclusieve dorp: afronding kanskaarten-actie in Hollandscheveld

Woensdag 20 maart is de kanskaarten-actie in het kader van rondkomen (armoede) in Hollandscheveld formeel afgerond. Dit is gedaan in aanwezigheid van alle betrokkenen; Dorpscoöperatie, vrijwillige medewerkers, gemeente Hoogeveen, BOKD en Solidair Groningen-Drenthe (SGD).

Alle 2006 huishoudens in het dorp hebben de kanskaart ontvangen. De kaarten zijn persoonlijk aangeboden door een van de 42 vrijwillige medewerkers uit Hollandscheveld. Dit hebben ze gedurende een jaar in 7 rondes gedaan. De kanskaart is een overzicht van alle inkomensversterkende voorzieningen, die in gemeente Hoogeveen beschikbaar zijn.

De actie is formeel afgesloten. Dat wil niet zeggen dat de activiteiten stoppen. Er zijn al aanvragen binnengekomen voor ondersteuning bij het invullen van formulieren. Ook deze taak wordt in Hollandscheveld uitgevoerd door een groep van 11 vrijwillige medewerkers. Zij maken deel uit van het vangnet dat door Dorpscoöperatie Hollandscheveld Verbindt is opgezet. Waar nodig hebben deze medewerkers ook de aanvrager verbonden met de betrokken instanties.

In totaal hebben 91 huishoudens de kanskaart ingevuld met 200 vragen om in aanmerking te komen voor een regeling. Ruim 50 huishoudens hebben uiteindelijk ook een toekenning ontvangen.

De kanskaarten-actie in Hollandscheveld is volgens de betrokkenen een succes. In de eerste plaats voor de groep die gebruik heeft gemaakt van de regelingen. Maar ook de grote betrokkenheid van de dorpsbewoners, als bezorger en invuller, was groot. Reacties als “super actie”, “gelukkig hoeven we geen gebruik te maken van deze regelingen, maar wel goed dat er aandacht en hulp voor is” en “dit mooie werk verdient iets lekkers”. Dit laatste is letterlijk uitgevoerd door de bezorging van een lekkere taart. Tot slot was ook de aanwezigheid van de Dorpscoöperatie en niet te vergeten haar Dorpsondersteuner een belangrijke sleutel voor het succes. Hollandscheveld, een prachtig dorp waar de Anholder wint!

BOKD heeft de kanskaarten-actie samen met Solidair Groningen-Drenthe (SGD) geïnitieerd en gevolgd. Gemeente Hoogeveen heeft de actie financieel en inhoudelijk ondersteund.

In de komende maanden gaan we als  BOKD en SGD met andere dorpen in gemeente Hoogeveen in gesprek of de kanskaarten-actie ook in hun dorp uitgevoerd kan worden.

Bent u geïnteresseerd in de kanskaarten-actie in uw dorp, neem dan contact op met Luit Hummel via 06-37271453 of l.hummel@bokd.nl.