Het belang van basisvaardigheden

Engelina Smeins werkt bij Stichting Lezen en Schijven als adviseur in de arbeidsmarktregio Drenthe. Hieronder lees je meer over de stichting en licht zij toe waarom het belangrijk is dat er aandacht wordt besteed aan basisvaardigheden.

Basisvaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen en omgaan met computers zijn heel belangrijk. Ze helpen mensen om zelfstandig te zijn en mee te doen in de maatschappij. Basisvaardigheden zijn nodig voor alledaagse dingen, zoals boodschappen doen, rekeningen betalen en reizen met het openbaar vervoer.

Bij Stichting Lezen en Schrijven zetten we ons ervoor in dat iedereen kan lezen, schrijven, rekenen en omgaan met een computer of smartphone. Want een samenleving waarin iedereen meedoet, daar hebben we allemaal wat aan.

Wij zetten ons ervoor in dat:

  • Volwassenen op hun eigen niveau en in hun eigen buurt kunnen en mogen leren.
  • Kinderen goed kunnen lezen, schrijven en rekenen als ze van school komen. En moeite met lezen en schrijven niet meer doorgegeven wordt van ouder op kind.
  • Overheden, bedrijven en organisaties eenvoudig communiceren en zo toegankelijk zijn voor iedereen.

Ik vind het belangrijk om mij in te zetten voor mensen die moeite hebben met basisvaardigheden, omdat ik vind dat iedereen gelijke kansen verdient in het leven. Door deze mensen te helpen kunnen ze hun talenten verder ontplooien en geef je ook hen de mogelijkheid om mee te doen in de maatschappij. Door hen te helpen, geef je ze de vaardigheden die ze nodig hebben om zelfstandiger te worden. Dit verhoogt hun zelfvertrouwen en verbetert hun kwaliteit van leven. Meer lezen? https://www.lezenenschrijven.nl/