Helpdesk NL Zorgt voor Elkaar bij BOKD

Nederland Zorgt voor Elkaar (NLZVE) is het landelijke netwerk van bewonersinitiatieven die zich bezig houden met welzijn, wonen en zorg.

NLZVE wil deze groeiende beweging verder helpen door het delen van kennis, ervaringen, knelpuntoplossingen en onderzoek en anderzijds de belangen behartigen van de initiatieven door de tot de ‘systeemwereld’ behorende stakeholders te bewegen om met de burgerinitiatieven samen te werken. Dit betekent ook dat zij bereid moeten zijn van hen te leren en het initiatief aan de burgers over te laten.

Een van de activiteiten van de NLZVE is de Helpdesk. De Helpdesk is dagelijks online en telefonisch bereikbaar voor vragen en adviezen over bewonersinitiatieven in welzijn, wonen en zorg. Achter de helpdesk schakelt een breed netwerk van medewerkers van koepels voor bewonersinitiatieven, VNG, BZK en andere kennispartners.

De Helpdesk wordt bemenst door een viertal medewerkers die ieder een regio in het land bedient. Voor Noord-Nederland (Friesland, Groningen en Drenthe) is dit sinds 1 april 2020 Luit Hummel van de BOKD. Voor vragen kun je rechtstreeks bij hem terecht.

Lees ook: Koning Willem-Alexander steekt hart onder de riem van bewonerscollectieven en belt met Nederland Zorgt voor Elkaar.