Handreiking toekomstig coronabeleid

Mocht de situatie van besmettingen met covid-19 weer verergeren dan gaat de overheid ervan uit dat de verschillende sectoren zelf plannen maken hoe hiermee om te gaan. Het uitgangspunt is om de samenleving, waaronder de buurt- en dorpshuizen, open te houden.

Handreiking 

Met het oog daarop hebben Sociaal Werk Nederland, het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA), de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) en de Landelijke Vereniging Kleine Kernen (LVKK) een handreiking voor toekomstig coronabeleid voor buurt- en dorpshuizen opgesteld.

Deze handreiking is afgestemd met het ministerie van VWS en helpt de buurt- en dorpshuizen om zo lang als mogelijk op verantwoorde wijze de deuren open te houden.

Vier stappen 

n het document worden vier (opschalings-)stappen beschreven. De opstellers van de handreiking besluiten mede op basis van de adviezen van het RIVM wanneer welke stap van toepassing is. Op dit moment is stap 1 van kracht: houd een aantal basismaatregelen in acht zoals handen wassen, extra ventilatie en thuisblijven bij klachten.

Meer weten?

Meer informatie in het nieuwsbericht van Sociaal Werk Nederland (15 juli 2022).