Goede gesprekken tijdens ALV

Op 19 april organiseerde BOKD haar jaarlijkse ledenvergadering in Wijster. Met 50 aanwezigen een mooie opkomst en een evenwichtige verhouding tussen dorpshuis- en dorpsbelangenbestuurders.

Voorzitter Jofien Brink blikte in haar bijdrage terug op het jaar 2016 en verwees naar het publieksjaarverslag dat BOKD dit jaar voor het eerst opgesteld heeft. Uiteraard zal er ook een inhoudelijke rapportage richting de provincie gaan. Gerard Klein Koerkamp, penningmeester, lichtte de cijfers over 2016 toe en kreeg na verslag van de kascommissie decharge van de vergadering. Daarna gaf hij een korte toelichting op de begroting voor 2017.

Voor de financiële presentatie van BOKD klik hier, de algemene presentatie vindt u hier.

Vervolgens was het woord aan de leden. In het Drents Dorpscafé werd aan kleine tafeltjes in twee korte rondes met elkaar gesproken over de situatie in de dorpen en dorpshuizen, kansen voor de toekomst en de rol van BOKD hierin. De gesprekken werden kort en bondig ‘genotuleerd’ op bierviltjes.

Drents Dorpscafé ook interessant voor dorpsvisies

Het Drents Dorpscafé is een afgeleide van een beproefde methodiek voor snelle brainstormsessies, het Worldcafé. Deze methodiek is ook interessant voor dorpen en dorpshuizen, bijvoorbeeld bij het opstellen of actualiseren van dorpsvisies. Door te werken in kleine en roulerende groepjes, eventueel met thematafels of stellingen, krijgt iedereen de kans om zijn of haar opmerkingen en ideeën uit te spreken. Door het rouleren komen mensen over verschillende thema’s te spreken en het zorgt er voor dat de tafelbezetting steeds anders is. Wilt u meer weten over de methodiek van het Worldcafé dan kunt u contact opnemen met onze consulent Alle Postmus.

Na een korte pauze waar ook veel leuke gesprekken tot stand kwamen was het woord aan Boris Brink en Niels Steenstra.

K&C Drenthe

Boris Brink is adviseur bij Kunst en Cultuur Drenthe en kan in die rol dorpen en dorpshuizen adviseren over het opzetten van activiteiten of helpen bij het vinden van leuke artiesten en kunstenaars. Heeft u de ambitie om uw activiteitenaanbod uit te breiden en bent u op zoek naar mensen die bijvoorbeeld muziekles of schilderles in uw dorp of dorpshuis kunnen geven? Neem dan contact op met Boris Brink via mail of 0592-336906. Klik hier voor de presentatie.

De Rijdende Popschool

Niels Steenstra is oprichter en directeur van De Rijdende Popschool. Bij De Rijdende Popschool  kunnen kinderen, jongeren en volwassenen muziekles krijgen in een bandje. De Rijdende Popschool komt naar dorpen toe waar met de leerlingen bandjes gevormd worden. Er wordt met een professionele bandcoach gewerkt aan popliedjes naar keuze. De Rijdende Popschool heeft haar wortels in Groningen, maar heeft in 2017 ook wortel geschoten in Drenthe. Wilt u meer informatie over De Rijdende Popschool? Neem dan contact op met Niels Steenstrat via mail of 06-18967968. Klik hier voor de presentatie, voor het filmpje van RTV Drenthe klikt u hier.

overzicht