Goed nieuws voor dorps- en buurthuizen

Gemeenten en provincies krijgen vanaf het voorjaar van 2023 structureel extra middelen om publieke en maatschappelijke voorzieningen te compenseren voor hoge kosten. Dat werd gisteren door het ministerie van Financiën bekendgemaakt in de Najaarsnota 2022.
Het gaat bij deze prijsbijstelling jaarlijks in totaal om zo’n 300 miljoen euro voor de periode 2023-2025; voor 2026 en 2027 loopt dat bedrag naar verwachting op tot circa 400 miljoen euro. 

Hanke Bruins Slot: “Met deze middelen hebben gemeenten en provincies de mogelijkheid om voorzieningen met een maatschappelijke functie extra te ondersteunen als dat nodig is. Denk bijvoorbeeld aan dorps- en buurthuizen die te maken hebben gekregen met hoge energiekosten. Het is aan gemeenten en provincies aan welke maatschappelijke voorzieningen ze dit geld willen besteden.”

Deze steun is mede tot stand gekomen door lobbywerk van de LVKK Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen, het platform dorpshuizen.nlLSAbewoners

Kijk voor meer info op de website van de Rijksoverheid