Onderzoek herbestemming vastgoed. Help mee aan het onderzoek!

Als vervolg op het artikel Oud Gebouw, Nieuw Gebruik is de BOKD op zoek naar bewonersinitiatieven- en betrokkenheid van geslaagde of bijna geslaagde herbestemming van karakteristieke dorpsgebouwen.

Door leegstand van onder andere winkels, kantoorpanden, fabrieken, kerken of scholen wordt de leefomgeving minder aantrekkelijk en liggen verrommeling en verloedering op de loer. Vooral in dorpen en kleine kernen is de impact van leegstand groot. Er zijn ongetwijfeld ideeën; van een dorpshuis in de vrijgekomen school tot een indoor skatepark in de leegstaande fabriek. Maar hoe pak je dat aan en waar begin je? Help mee aan het onderzoek!

Er zijn tal van voorbeelden van herbestemming te vinden waarvan we kunnen leren. Maar deze kennis is nog niet beschikbaar. Naar aanleiding van het laatste Landelijke PlattelandsParlement gaf het Ministerie van BZK de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) opdracht om die kennis te verzamelen. Het doel van dit onderzoek is om voorbeelden van herbestemming in kaart te brengen en te onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om processen te versnellen en kansen te creëren. In Drenthe, Gelderland en in Overijssel wordt dit door respectievelijk de BOKD, DKK en OVKK onderzocht. Ze vragen hun leden, de dorpshuizen en dorpsbelangenorganisaties, waar kansen liggen en waar zij tegenaan lopen of liepen. Ook leggen de drie provinciale verenigingen contact met belangrijke landelijke partijen, kennispartners en netwerken die zich bezig houden met herbestemming. De resultaten vormen straks een belangrijke kennisbron voor herbestemming van (maatschappelijk) vastgoed.

Uw bijdrage aan dit onderzoek wordt zeer op prijs gesteld. Via deze link komt u bij een vragenlijst waarmee we inventariseren of er sprake is van leegstaand (maatschappelijk) vastgoed en welke kansen u daarin ziet voor de leefbaarheid van uw dorp of wijk. Specifiek van mensen die ervaring hebben met herbestemmingsprojecten willen we horen waar zij tegenaan lopen of liepen. Het invullen vraagt circa 10 minuten van uw tijd. Vanzelfsprekend houden wij u via onze site op de hoogte van de vorderingen van dit onderzoek.

Hartelijk dank namens de BOKD

fabriek kerk echten Bunne_1936x

 

overzicht