Geld voor zorgzame dorpen

Vanaf november 2021 tot maart 2022 is er €187.500 aan subsidie beschikbaar voor burgercollectieven die een waardevolle bijdrage leveren aan welzijn, inclusie, zorg en/of (samen)wonen in een dorp, buurt of wijk. De tweede inschrijfronde is van 25 januari t/m 1 februari. Er is dan in totaal €50.000 beschikbaar.

bron: Maex.nl

Geld direct naar de samenleving

Bewonerscollectieven zijn van onschatbare waarde voor een zorgzame samenleving. Ze zorgen bijvoorbeeld voor informele zorg, bestrijden eenzaamheid en bevorderen de sociale cohesie en leefbaarheid in een buurt. Bewoners daarvan weten namelijk het beste wat er nodig is. Ook hebben ze goede ideeën over hoe dit moet worden aangepakt. Wat vaak mist is de financiële ruimte om hun eigen organisatie te versterken. Dat kan met de Impuls Zorgzame Gemeenschappen.

samen voor meer sociale impact

Nederland Zorgt Voor Elkaar (NLZVE), MAEX en het ministerie van VWS hebben de handen ineengeslagen om zorgzame gemeenschappen te versterken. NLZVE is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven die zich bezighouden met welzijn, zorg en wonen. MAEX helpt sociale impact maken, meten en managen op basis van de Social Handprint. Het ministerie van VWS stelt de subsidie beschikbaar in het kader van het programma Maatschappelijke Stimulering Vrijwilligers.

Zo’n €80.000 van het bedrag van de Impuls Zorgzame Gemeenschappen is reeds uitgegeven tijdens de eerste Impuls ronde. De tweede ronde is van 25 januari t/m 1 februari. Er is dan in totaal €50.000 beschikbaar. Binnen een week na sluiting van de impuls staat – bij positieve beoordeling – het geld op de rekening van de aanvrager.

Donderdag 20 januari: vragenuur voor geïnteresseerden

Bewonerscollectieven die graag een aanvraag willen doen, kunnen ter voorbereiding een digitale bijeenkomst bijwonen op donderdag 20 januari van 15.00 tot 16.00 uur. Hierin lichten MAEX en Nederland Zorgt Voor Elkaar de aanvraagprocedure toe en is er volop ruimte om vragen te stellen.

ZORGZAME DORPEN IN DRENTHE

Steeds meer Drentse dorpen werken aan nieuwe vormen van naoberschap: Zorgzame Dorpen! Zorgzame dorpen nemen verantwoordelijkheid voor de mensen in hun omgeving. In deze ‘inclusieve’ dorpen is aandacht voor nieuwe woonvormen, gezondheid, armoede, laaggeletterdheid, eenzaamheid, lief en leed en de samenhang daartussen.

BOKD heeft de afgelopen jaren gewerkt aan het versterken van het netwerk van zorgzame dorpen. Ze ontstijgen de pilotfase en worden onderdeel van een al maar groeiende landelijke beweging. We versterken dit netwerk op diverse vlakken. Op Drents niveau werken we samen met CMO STAMM aan een Netwerk Zorginitiatieven. Op landelijk niveau zijn we lid geworden van Nederland Zorgt voor Elkaar (NLZVE), de beweging van bewonersinitiatieven in welzijn, zorg en wonen.