Geen woningen in dorpen voor starters?

Het tv-programma Pointer van KRO-NCRV schonk onlangs aandacht aan diverse initiatieven voor starterswoningen op het platteland, waaronder een Dwingels wooninitiatief waar onze oud-afstudeerder Marit Gorter bij betrokken is. Je kunt het item terugkijken via de website van Pointer. Daar vind je ook een oproep om als jongere je eigen ervaringen rondom starterswoningen te delen.

Advies en begeleiding voor wooninitiatieven

Provincie Drenthe heeft vanuit de Drentse Woon- en Sociale Agenda sinds vorig jaar een ondersteuningsstructuur voor de ontwikkeling van nieuwe kleinschalige particuliere wooninitiatieven. Initiatieven kunnen in hun ontwikkelfase een subsidie voor onafhankelijk advies en begeleiding aanvragen om te komen tot een haalbaar plan. De provincie stelt in totaal € 150.000,– beschikbaar voor startsubsidies. Ook is er € 500.000,– beschikbaar voor renteloze leningen voor het ontwikkelen van een initiatief.

Lees hier meer over de ondersteuning

BOKD brengt wooninitiatieven in beeld

We zien als BOKD de afgelopen tijd veel nieuwe wooninitiatieven in de dorpen ontstaan en krijgen ook regelmatig vragen vanuit dorpen om ondersteuning bij het starten van een initiatief. Binnenkort willen we een Drenthe-breed overzicht van wooninitiatieven én -plannen maken. Alle dorpsbelangenorganisaties krijgen daarvoor per mail een korte vragenlijst toegestuurd.