Fondsenavond dinsdag 19 juni; Gratis deelname

Fondsen staan te springen om goede aanvragen, uw aanvragen! Na het succes van de Fondsenavond in 2015 organiseert de BOKD opnieuw een Fondsenavond. Dit keer willen we meer fondsen aan het woord laten en bekende fondsen zoals het Oranje Fonds en het VSBFonds de ruimte geven om te komen vertellen over specifieke regelingen. Er zijn in totaal 12 workshops verdeeld over 4 zalen. Elke deelnemer kan drie workshops bijwonen. De avond vindt plaats in Dorsphuis De Wenning, Veldbrake 5 in Pesse.

De fondsenavond bestaat uit drie delen:

 • Inloop met soep en broodjes vanaf 17.30 uur
 • Start workshops vanaf 18.10 uur:
  • ronde 1 van 18.10 – 18.40 uur
  • ronde 2 van 18.50 – 19. 20 uur
  • ronde 3 van 19.30 – 20.00 uur
 • Fondsenmarkt vanaf 20.00 uur waar u over uw project en de mogelijkheden daarvan kunt praten met professionals
Onderstaande fondsen en organisaties hebben hun medewerking aan de avond toegezegd. De volgende workshops staan op het programma:

 

 1. Oranje Fonds/ Ontmoetingsruimtes door Carolien Brugman

Sinds jaar en dag draagt het Oranje Fonds financieel bij aan ontmoetingsruimtes. Ontmoetingsruimtes zoals dorpshuizen, wijkcentra en multifunctionele accommodaties zijn belangrijk als sociaal trefpunt in een wijk of een dorp.

 1. Oranje Fonds/ Groen Verbindt door Carolien Brugman

Samen met de handen in de aarde en samen zorg dragen voor groeiende planten: het zijn manieren waarop groen mensen met elkaar verbindt. Groene buurtinitiatieven halen mensen uit hun sociale isolement en zorgen voor beter contact tussen buurtgenoten.

 1. Oranje Fonds/ Sociaal Initiatief door Carolien Brugman

Wij informeren u graag in het algemeen over het beleid van het Oranje Fonds en de criteria. Behalve ontmoetingsruimtes financiert het Fonds een breed scala aan vrijwilligersinitiatieven in het kader van o.a. informele zorg, aanpak eenzaamheid, integratie vluchtelingen, armoedebestrijding, taalbeheersing en voorkomen schooluitval.

 1. Drentse Energie Organisatie/ Energielening Drenthe door Guido Hoek

De Drentse Energie Organisatie biedt organisaties in Drenthe een financiering voor investeringen in duurzame energie en energiebesparing. De Energie Lening Drenthe is bedoeld om de drempel voor de aanschaf van bijvoorbeeld zonnepanelen, een warmtepompinstallatie of een energiezuinig ledverlichtingssysteem te verlagen.

 1. Prins Bernard Cultuur Fonds door Alie Brinks

Het Cultuurfonds ondersteunt projecten op het gebied van cultuur, natuur of wetenschap in Nederland. Stichtingen en verenigingen kunnen een financiële bijdrage aanvragen voor beeldende kunst, monumentenzorg, geschiedenis & letteren, muziek, theater en film, natuur, wetenschap of buurtcultuur. Het Cultuurfonds is er voor zowel amateurs als professionals.

 1. KNHM/ Kern met Pit en Participaties door Katrien Eggens

Wil je jouw leefomgeving verbeteren? Kern met Pit daagt je uit om jouw idee binnen een jaar te realiseren. Tijdens de uitvoering staan we voor je klaar met tips en contacten uit ons netwerk. Als het gelukt is om het project te realiseren, ontvang je het predicaat Kern met Pit én 1.000 euro.

KNHM Participaties en VSBfonds werken samen om ondernemende initiatieven met een sociaal doel te ondersteunen met leningen of aandelenkapitaal, in combinatie met advies en begeleiding.

 1. LEADER Zuidoost Drenthe door Marije Kattenwinkel

U heeft een goed idee voor een project, en nu? LEADER Zuidoost Drenthe heeft een subsidie beschikbaar voor projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van de economie in de regio Zuidoost Drenthe. LEADER is een Europese subsidie. DE EU stelt eisen aan haar bijdragen: de projecten moeten bijvoorbeeld passen bij de problemen en knelpunten van het gebied. Deze kansen en knelpunten staan beschreven in de Lokale Ontwikkelings Strategie (LOS). Ook is er een aantal specifieke spelregels vastgelegd, de ‘criteria’.

 1. VSBFonds/ Ontmoetingsruimtes in de buurt door Steffen de Wolff

VSBFonds gelooft in sterke wijken en buurten waar veel gelegenheid is om elkaar te ontmoeten. Dorps- en buurthuizen zijn ontmoetingsplekken, waar het verenigingsleven plaatsvindt en waar activiteiten worden georganiseerd. Zij geven financiële steun voor de ontwikkeling van deze ontmoetingsplekken omdat ze het belangrijk vinden dat mensen uit de wijk of buurt elkaar hier kunnen ontmoeten.

 1. VSBFonds/ Iedereen doet mee door Steffen de Wolff

VSBFonds zet zich in voor een samenleving waarin niemand aan de kant hoeft te staan en iedereen mee kan doen. Actief meedoen betekent onderdeel zijn van een groter geheel, een plek hebben, erkenning krijgen, jezelf ontwikkelen en een bijdrage leveren aan de samenleving. VSBFonds geeft financiële steun aan projecten die mensen helpen hun sociaal netwerk te vergroten in hun buurt, wijk of gemeenschap. Dit kunnen mensen van alle leeftijden zijn.

10. Rabobank/ Rabofonds en Clubkas Campagne door Lammy Kobes

Rabobank Assen en Noord-Drenthe doneert elk jaar een deel van haar winst in het Rabofonds. Uit dat fonds ontvangen tal van lokale projecten een bijdrage. Op deze manier toont de bank haar betrokkenheid in de regio en investeert zij in de maatschappij. Een speciale commissie, bestaande uit een aantal leden en medewerkers van de bank, beoordeelt elk kwartaal de aanvragen aan de hand van de criteria.

Daarnaast organiseert Rabobank voor het vierde jaar op rij de Rabobank Clubkas Campagne. Jaarlijks stelt de Rabobank op deze manier een deel van de winst (het coöperatief dividend) beschikbaar als extra ondersteuning aan het lokale verenigingsleven. De leden beslissen  zelf hoe de totale bijdrage van € 150.000 wordt verdeeld.

11. Emmense Uitdaging door Linda Meijer en Geert Huitema

De Emmense Uitdaging is onderdeel van de Nederlandse Uitdaging en een van de zes Uitdagingen die Drenthe rijk is. De Lokale Uitdagingen bemiddelen tussen bedrijfsleven, scholen, gemeenten aan de ene kant en maatschappelijke organisaties aan de andere kant. De Uitdaging kun je zien als een bemiddelingsbureau in vraag en aanbod van materialen, middelen en menskracht (extra handjes, creativiteit, kennis, kunde en netwerken). Een hulpvraag van een maatschappelijke organisatie wordt gekoppeld aan het aanbod vanuit het ondernemersnetwerk. Het verhaal van de Emmense Uitdaging staat ook voor het aanbod van de ‘Uitdagingen’  in Hoogeveen, Meppel, Noordenveld, Tynaarlo en Assen.

12. Jantje Beton door Paul Feldbrugge

Jantje Beton is hét goede doel dat zich samen met kinderen inzet voor meer en uitdagender speelruimte en meer speeltijd. Jaarlijks doen ruim 350.000 kinderen mee aan de activiteiten en projecten van Jantje Beton. Kwetsbare kinderen krijgen hierbij onze speciale aandacht. Wij willen bereiken dat álle kinderen dagelijks kunnen spelen en bewegen.
Kinderen moeten steeds meer en spelen steeds minder, terwijl spelen het belangrijkste én leukste onderdeel is van een gezond leven. Daarom zegt Jantje Beton.. STOP NOOIT MET SPELEN!

De Fondsenavond is gratis!

Wilt u alle fondsen op een rij ter overleg met collega’s, print dan het complete programma

Aanmelden kan door onderstaand formulier in te vullen.