Excursie flexwerkplekken in dorpshuizen

Op donderdag 16 september hebben een zevental dorpshuizen een bezoek gebracht aan Over Entinghe in Dwingeloo en De Veldkei in Havelte. Beide dorpshuizen hebben op eigen wijze invulling gegeven aan flexwerkplekken. Er zijn meer dorpshuizen die spelen met de gedachte om een dergelijke voorziening in hun dorpshuis te realiseren. Reden voor de BOKD om hen eens bij elkaar te brengen en het gesprek met elkaar te voeren over hoe ze het hebben opgezet en hoe het nu loopt.

over entinghe in dwingeloo

Begin dit jaar is Over Entinghe begonnen met Flexwerkplekken. Een van de ruimtes is omgebouwd tot kantoorruimte waar ZZP-ers of andere mensen die op zoek zijn naar een rustige werkplek een bureau kunnen huren voor het bescheiden bedrag van €7,50 per dagdeel. Dankzij Unive staat er een viertal bureaus, is er een vergadertafel, goede Wifi, koffiezetapparaat en printer. Een paar lokale kunstenaars hebben kleurige werken aan de wand gehangen. De voorziening is het toonvoorbeeld van hoe een Flexwerkplek eruit zou kunnen zien. Helaas valt het gebruik tot dusver nog wat tegen. Wellicht dat corona ervoor heeft gezorgd dat mensen de weg naar het dorpshuis nog niet heeft gevonden, want uit een eerder gehouden optrommelactie bleek dat tachtig mensen behoefte hadden aan een dergelijke voorziening.

De veldkei in havelte

De ontstaansgeschiedenis van de flexwerkplek in De Veldkei is een heel andere. De Veldkei valt onder de brede welzijnsinstelling WelzijnMensenwerk, die ook een aantal dorpshuizen exploiteert en beheert in de gemeenten Westerveld en Meppel. Er waren plannen om het dorpshuis te renoveren en toen is de keuze gemaakt om een flexwerkplek te realiseren voor bijvoorbeeld de wijkagent en andere maatschappelijke functies, maar ook voor de inwoners van Havelte. Deze plek is inmiddels gerealiseerd en ziet er buitengewoon fraai uit met in hoogte verstelbare bureaus en supersnel internet. De wijkagent en andere maatschappelijke organisaties maken inmiddels ook gebruik van deze voorziening, maar bewoners hebben de weg naar het dorpshuis nog niet gevonden. De Veldkei heeft ook nog niet heel veel ruchtbaarheid aan de nieuwe voorziening gegeven, dus daar liggen nog mogelijkheden.

brainstorm

Na de rondleidingen in beide dorpshuizen hebben we in een brainstorm sessie gehouden met de volgende invalshoeken:

  • Toegevoegde waarde: Wat is toegevoegde waarde van een flexwerkplek voor potentiële gebruikers?
  • Voorziening, faciliteiten en prijs: Waaraan moet de voorziening voldoen om het tot een succes te maken, over welke faciliteiten moet het beschikken en wat mag zoiets kosten?
  • Massa: tot dusver zijn flexwerkplekken vooral een succes in stedelijk gebied en strategische plekken langs de snelweg. Hoe groot is het verzorgingsgebied van het dorpshuis, ook vanuit het perspectief om het rendabel te maken?
  • Doelgroep: Wie zijn je klanten en hoe bereik je ze? Hoe kom je in gesprek met of bereik je (potentiële)  gebruikers?

Vervolg

De dorpshuizen die aanwezig waren bij de excursie gaan nu kijken hoe ze verder willen met dit onderwerp. Vanuit de Sociale Agenda van de provincie Drenthe zijn eventueel financiele middelen beschikbaar, bijvoorbeeld voor (markt) onderzoek en procesbegeleiding. Mogelijk dat de dorpshuizen een collectieve aanvraag gaan indienen. Daarover gaan we nog met elkaar in gesprek.

Heeft jullie buurt- of dorpshuizen vergelijkbare ambities?