Energielening voor Maatschappelijke organisaties

energieleningdrenthe logo

De Drentse Energieorganisatie is gestart met een nieuwe energielening voor maatschappelijke organisaties. De regeling is op hoofdlijnen gelijk aan de Energielening Drenthe. Maatschappelijke organisaties kunnen echter een rentevoordeel verdienen. Dit voordeel wordt behaald op basis van het aantal leden/derden dat meedoet aan een PV-project dat vanuit het dorpshuis wordt georganiseerd.

Dit betekent dat een dorpshuis haar installateur vraagt een scherpe aanbieding te maken voor haar leden/vrijwilligers/omwonenden. DEO geeft vervolgens het dorpshuis per deelnemer die privé zonnepanelen aanschaft een korting op de rente.

DEO doet dit vanuit haar doelstelling: “bijdragen aan het versnellen van de energietransitie”. Per deelnemer wordt een rentekorting van 0,2% geboden met een minimum aantal deelnemers van 5 en een minimale rente op de lening van 0,5%. Bij de huidige rentestand op een lening van 10 jaar van 2,9% zou een dorpshuis bij deelname van 12 mensen een rente krijgen van 0,5%.

In situaties waarbij dergelijke projecten werden uitgevoerd, waren er ook nog andere voordelen voor de organisator. In veel gevallen bood een installateur een korting op de offerte omdat hij in de gelegenheid werd gesteld om tijdens een bijeenkomst belangstellenden te informeren over het aanbod. Daarnaast kregen een aantal organisaties per deelnemer € 100.

U kunt de energielening voor maatschappelijke organisaties aanvragen bij Energielening Drenthe. Het budget voor deze lening is voorlopig vastgesteld op € 500.000,-. Wees er dus snel bij, want op is op. Na het indienen van de aanvraag heeft u een half jaar de tijd om het project te realiseren. Blijkt dat het dan niet is gelukt om er derden bij te betrekken, dan wordt uw aanvraag als een reguliere energielening behandeld.

Heeft u vragen over deze regeling? Neem dan contact op met de Drentse Energieorganisatie via 0592-365 888 of info@drentseenergieorganisatie.nl