Elimineer de burger! nazorgpakket (presentatie van Ferenc van Damme)

Woensdag 25 april hield Ferenc van Damme zijn presentatie Elimineer de burger! welke met enthousiame ontvangen werd.

Bijgaand treft u de presentaties aan naar aanleiding van dat betoog en de sessie van Ferenc van Damme tijdens de Algemene Ledenvergadering.

 

  • ‘Elimineer de burger’, voor de hand out van de presentatie klik hier
  • ‘Loslaten in vertrouwen’, voor de presentatie klik hier
  • ‘Democratie is meer dan politiek alleen’, voor de presentatie klik hier
Diverse linken en naslag artikelen

Mensen die dat nog niet gedaan hebben, kunnen zelf alsnog de ‘Mentality’ test doen om te zien tot welke mensensoort, ‘sociaal milieu’, ze het meest behoren: http://www.motivaction.nl/mentality/de-mentality-test

“Vernieuw de democratie! En snel!” I&O Research/Vrij Nederland: https://www.vn.nl/vernieuw-de-democratie-en-snel/: “Jonge mensen in Nederland willen wel in democratie geloven, maar hun twijfel aan het functioneren ervan is substantieel en zorgelijk. Als de democratie niet vernieuwt, gaat het straks goed mis.”

Martijn Aslander’s boek: ‘Nooit af’: “De veranderingen gaan nu zo snel, dat er geen tijd meer is voor de oude gewoonte ‘Eerst-Lang-Voorbereiden-Dan-Het-Eindmodel’. Mensen en organisaties worden ‘bèta-versies’ die zich permanent blijven ontwikkelen en aanpassen. Oftewel: Nooit Af.”: http://www.easycratie.nl/nooit-af/

Jan Rotmans’ boek ‘Verandering van Tijdperk’ 

Hier op ons ‘JIJ & Overijssel’ platform kunnen mensen de hele ‘Verandering van Tijdperk’ lezing van prof. Jan Rotmans in de serie ‘JIJ Inspireert!’ ervaren: http://www.jijenoverijssel.nl/535/jan-rotmans—een-verandering-van-tijdperken

Russell Brand’s boek ‘Revolution’ (in  het Nederlands): https://www.bol.com/nl/p/revolutie/9200000040608096/ 

“Brand pleit voor een geweldloze revolutie en ziet de oplossing in de richting van sterke decentralisatie: een wereld van autonome, kleine gemeenschappen. Brand refereert in zijn boek aan bekende denkers als Naomi Klein, Noam Chomsky en Thomas Piketty. Hij brengt alles expres luchtig, maakt op hilarische wijze gehakt van marionetten en papieren tijgers, en presenteert een visie voor een eerlijkere samenleving die leuk en uitnodigend is. Geen hapklare oplossingen, maar een lekker provocerend boek vol ‘food for thought’.”

En deze 10 minuten video van een interview door de gerenommeerde politieke journalist van de BBC Jeremy Paxman met de Engelse komiek/acteur/revolutionair Russell Brand is prachtig kenmerkend voor de ‘clash’ tussen de ‘oude (systeem) wereld’ (Jeremy Paxman) en de ‘nieuwe (chaos) wereld’ (Russell Brand): https://www.youtube.com/watch?v=3YR4CseY9pk​​

Mooie, scherpe blog met veel praktische aanbevelingen van Hein Vrolijk: http://eco-simpel.nl/2018/03/21/wat-linkse-partijen-moeten-doen-om-rechtse-kiezers-terug-te-winnen/

“Net als ouders bij hun kinderen, moet de overheid zichzelf zo veel mogelijk overbodig maken, en zich beperken tot het ontwerpen van simpele en rechtvaardige spelregels. Dat is de beste manier om te voorkomen dat bij de volgende verkiezingen nóg meer mensen gewoon thuis blijven, of met hun middelvinger gaan stemmen.”

Tegenlicht: “Wat de nieuwe generatie mist, is een politiek systeem dat meegaat met zijn tijd. We leven in een razendsnelle wereld. Maar de politiek is niet mee veranderd met deze nieuwe levenswijze. Onze politieke instituties, zowel op nationaal als op Europees niveau, werken op dezelfde manier als honderd jaar geleden.” https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/lees/bijlagen/2016-2017/eurotopia/het-volk-is-verwaarloosd.html

Bart Brandsma: ‘Polarisatie’: https://www.polarisatie.nl: “Wij-zij denken beschadigt. Het vreet aan de sociale stabiliteit van ons continent, ons land, de samenleving, onze steden en buurten, onze scholen…  Polarisatie. We hebben een sterke game changer nodig als antwoord.”​

“Het zijn de politici zelf die zich een spiegel moeten voorhouden. Er is geen crisis van de democratie, er is een crisis van de gevestigde partijen.” Hoogleraar Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam Tom van der meer in zijn pamflet “Niet de Kiezer is gek”: http://www.unieboekspectrum.nl/boek/9789000352746/Niet-de-kiezer-is-gek/

Raad voor het Openbaar Bestuur (‘Democratie is meer dan politiek alleen’, 2017): “Bij het vergroten van directe zeggenschap van burgers spelen professionals een centrale rol. Zij zijn aan zet om burgers zeggenschap te geven, maatwerk te bieden en in staat te stellen meer eigen regie te voeren. Dat vraagt van hen bepaalde vaardigheden, die nog niet altijd voor zich spreken.

Bottom-up ‘burn-out’: Hoe komt het dat mensen die zich inzetten voor hun naasten, hun leefomgeving of een ander maatschappelijke doel waar ze zich hard voor maken, regelmatig vastlopen in participatieve of democratische processen? Dat is de centrale vraag voor het onderzoek ‘Bottom-up burn-out’ http://www.bartcosijn.nl/bottom-up-burn-out/

“Soms ben je te laat, omdat de gemeenteraad al een besluit heeft genomen, en je pas bij de uitvoering kennis neemt van het nieuwe beleid. In gevallen waar de gemeenteraad besluit zal men op het juiste moment, via de juiste kanalen raadsleden moeten benaderen, nog voordat zij een standpunt hebben ingenomen. Dat vraagt voldoende kennis van het politieke besluitvormingsproces, tact, geduld en doorzettingsvermogen. Niet iedereen beschikt over deze eigenschappen. En het is belangrijk te realiseren dat mensen hun overheid soms met achterdocht benaderen, door eerdere negatieve ervaringen met de overheid of afhankelijkheid van deze overheid.”

Rutger Bregman over ‘De Toekomst van Politieke Idealen’: http://www.jijenoverijssel.nl/130/rutger-bregman—de-toekomst-van-politieke-idealen​ 

Interessante toekomstverkenning van Trendbureau Overijssel: “Landelijke kennisinstituten zoals het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) waarschuwen al een aantal jaren voor toenemende verschillen. Het gaat om inkomen en vermogen, maar ook verschillen in waarden, normen en opinies. We lijken lastig om te kunnen gaan met die verschillen… https://www.trendbureauoverijssel.nl/verkenning/grotere-tegenstellingen/

Mooie, scherpe blog met veel praktische aanbevelingen van S. de Beter: http://eco-simpel.nl/2018/03/21/wat-linkse-partijen-moeten-doen-om-rechtse-kiezers-terug-te-winnen/

‘Waar een wil is…’ Mooi onderzoek van De Nationale Ombudsman naar houdingen bij de overheid vs initiatieven uit de samenleving: https://www.nationaleombudsman.nl/onderzoeken/2018020-waar-een-wil-onderzoek-naar-de-rol-van-overheidsinstanties-bij

De ombudsman beveelt o.a. het volgende aan:

  • Zet alle neuzen in de organisatie in dezelfde richting
  • Geef speelruimte aan medewerkers
  • Zorg voor een uitnodigende houding van alle medewerkers
  • Wees alert op signalen

Documentaire ontstaan Hardkoor Mannenkoor/De Koorbazen: https://www.youtube.com/watch?v=4kqIfF8Nz-Y&t=339s De Koorbazen: http://www.koorbazen.nl

Hier is nòg een artikel, over de noodzaak tot de ‘urgente en radicale paradigmashift’ in de democratie, dit keer uit Binnenlands Bestuur: ‘Minder politiek, meer macht voor inwoners. Alleen dán kruipt de democratie uit zijn diepe crisis. Met gewone mensen aan het roer die vertrouwen en zeggenschap hebben gekregen van gemeenteraden. De minister kan gemeenten de ruimte geven om op een radicaal andere manier tot besluitvorming te komen. Vijf keer per jaar een burgerjury. Laten we het uitproberen. Als je het waarachtig doet, gaat het echt niet mis!’​​ http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/oud-burgemeester-pleit-voor-nieuwe-democratie.9550535.lynkx?mt=aCSo+rYJesDPotpMilpyuw&vk=f17W0JP2dJnbybrtiBvkOg&pub=1002

Als buurt of initiatief praktisch advies of investering nodig? De adviseurs van KNHM kunnen helpen. Door bijvoorbeeld procesbegeleiding of het opstellen van een plan van aanpak of businesscase. Vanuit hun ideële doelstelling bieden ze dienstverlening gratis aan: http://www.knhm.nl/default.aspx

Een praktische handleiding voor participatieve ‘Visievorming’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken, over de afwegingen die adviseurs, projectleiders en bestuurders kunnen maken in een participatief proces van visievorming: https://www.gemeentenvandetoekomst.nl/wp-content/uploads/2017/06/visievormingstakeholders.pdf Volgens mij veel breder relevant en bruikbaar dan alleen maar rond de Omgevingswet!

Participatie met hondenpoep in Hattem: https://www.gemeentenvandetoekomst.nl/themas/toekomstbestendig-bestuur/artikel/hattem-brengt-best-practices-samen-in-participatiecode/

Roelien Dekker:  “Liefde is de grootste kracht in het universum. Een kracht die bergen kan verzetten, die verwarmt en verbindt, die ons in volledige acceptatie omarmt en die de inspiratie en creativiteit laat stromen. Maar waarom is liefde dan vaak nog zo ver te zoeken in onze manier van organiseren? En zien we vaak ‘de liefde voor macht’ en niet ‘de macht van liefde’ aan het werk?” http://liefdevolorganiseren.nl/mijn-boek/

Het is tijd voor oprechte interesse in elkaars werkelijkheid: https://decorrespondent.nl/5635/de-les-na-trump-het-is-tijd-voor-oprechte-interesse-in-elkaars-werkelijkheid/182134430555-32fc06a8

Positief Nieuws: https://www.positive.news/2016/perspective/23873/how-the-us-election-could-trigger-a-society-of-empathy/

Een goed artikel over (wat mij betreft) de kern van ‘Eigentijds Bestuur’: Hoog tijd om uit ons wereldje van ‘Verantwoordelijken’ (‘Fatsoenlijken’, ‘Establishment’, of ‘Elite’ of hoe je ons weldenkende, goedbedoelende  betweters, politici, bestuurders en beleidsmakers ook maar zou willen noemen) te stappen en de belevingswerelden van ‘Structuurzoekers’ en ‘Pragmatici’ serieus te nemen! “De ‘reaguurders’ zijn geen gevaar voor de democratie, ze zijn een geschenk. Eentje dat ze zelf onhandig verpakt hebben in prikkeldraad, maar toch. Hun woede is toch niets anders dan een blijk van betrokkenheid? Een verlangen om betrokken te mogen worden bij het gesprek over de inrichting van de samenleving? De elite kan schelden op dat prikkeldraad en zich ervan afwenden. Maar ze kan ook proberen de betrokkenheid te zien en uit te pakken.” Het antwoord op populisme is niet méér fatsoen. Integendeel!  https://decorrespondent.nl/5493/het-antwoord-op-populisme-is-niet-meer-fatsoen-integendeel/177544707549-0ae2b445

Ook heel interessant: Matt Ridley –  ‘The Evolution of Everything’: “We are taught that the world is a top-down place. Acclaimed author, Matt Ridley, shows just how wrong this is in his compelling new book.”: https://www.bol.com/nl/p/the-evolution-of-everything/9200000047340637/?suggestionType=typedsearch​

‘Machine, Platform, Crowd’ van Andrew McAfee and Erik Brynjolfsson: https://www.bol.com/nl/p/machine-platform-crowd/9200000065484365 “We live in strange times. A machine plays the strategy game Go better than any human; upstarts like Apple and Google destroy industry stalwarts such as Nokia; ideas from the crowd are repeatedly more innovative than those from corporate research laboratories. Andrew McAfee and Erik Brynjolfsson know what it takes to master this digital-powered shift: we must rethink the integration of minds and machines, of products and platforms, and of the core and the crowd.”

‘Unboss’ van Lars Kolind en Jacob Bøtter: “De toekomst behoort aan organisaties die een helder doel kunnen omschrijven en dáár hun basismétier van kunnen maken!”: http://unboss.com/dutch/

Hier kun je een ‘Ik bén de Paradigmashift!’ t-shirt kopen: https://shop.spreadshirt.nl/denkschets/paradigmashift-A112011238

 

Genoeg stof tot nadenken en een boel inspiratie!