Eerste Duits-Nederlandse ontmoeting tussen succesvolle dorpen

BOKD is sinds vorig jaar een grensoverschrijdende samenwerking gestart met de regio Emsland in Duitsland. Insteek van de samenwerking is het vinden en uitwisselen rondom de aanpak en instrumenten voor dorpsontwikkeling. Een van de beoogde resultaten is een gezamenlijke gereedschapskist voor dorps- en plattelandsontwikkeling.

In Drenthe werken we al enkele tientallen jaren met het opstellen en uitvoeren van dorpsvisies, in Emsland zijn ze afgelopen jaren in pilotvorm gestart met dorpsplannen en dorpsgesprekken. Daarnaast willen we met het project samenwerking stimuleren, die uit kan monden in een langdurig partnerschap en uitwisseling tussen dorpen.

Op 30 maart organiseerden we een uitwisseling tussen zeven Drentse en zeven Emslandse dorpen. Locatie was een zonnig Valthe. De zonnepanelen op het dak van het dorpshuis draaiden overuren.

Vanuit Drenthe waren vertegenwoordigers van Valthe, Weerdinge, Grolloo, Eexterveen, Exloo en Veeningen aanwezig. Van Duitse zijde waren Oberlangen, Vrees, Dohren, Langen, Lünne, Lathen-Wahn en Clusorth-Bramhar vertegenwoordigd.

Een van de verschillen tussen Duitsland en Nederland is dat de Drentse dorpen Dorpsbelangen kennen en de Duitse dorpen vaak (vrijwillige) burgemeesters hebben die ook deels de functie van Dorpsbelangen op zich nemen.

De uitwisseling vond plaats in Nederland, Duits en plat dus was voor iedereen goed te volgen. Er werd gesproken over succesfactoren, knelpunten en rollen binnen dorpsontwikkeling. Zo werd uitgebreid stilgestaan bij de rol van kartrekker / aanjager/ eigenaar. Net zoals we in Nederland experimenteren met dorpscoöperaties, wordt in Duitsland ook op enkele plekken gewerkt vanuit het Genossenschaft model.

Aan beide zijden van de grens is financiering van projecten ook een terugkerend onderwerp. Het thema dorpsbudgetten / burgerbegroting lijkt een van de punten te zijn waar we in het vervolg van het project aandacht aan gaan besteden.

Al tijdens de bijeenkomsten werden over en weer afspraken gemaakt om nader kennis te komen maken in de dorpen. Een volgende fase in de samenwerking is de uitvoering van pilots in vier dorpen. Vanuit Drenthe zullen Exloo en Oranjedorp hier aan deelnemen.

De samenwerking is ontstaan op initiatief van het INTERREG VA-programma Duitsland-Nederland (Eems Dollard regio) met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).