Een tegen eenzaamheid

Meer dan de helft van de mensen ouder dan 75 jaar in Nederland zegt zich eenzaam te voelen. Eenzaamheid hoort bij het leven, maar wanneer het te lang duurt, kan het nadelig voor je uitpakken. Onderzoek wijst uit dat eenzaamheid serieuze gevolgen kan hebben voor de gezondheid, zowel mentaal als fysiek. Het wordt tegenwoordig ook wel het nieuwe roken genoemd.

Gezamenlijk de trend doorbreken

Om deze trend te doorbreken, heeft minister Hugo de Jonge van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 20 maart 2018 het actieprogramma ‘Een tegen eenzaamheid’ gelanceerd. De minister streeft ernaar dat in elke gemeente breed samengestelde coalities ontstaan die zich gaan inzetten voor een gezamenlijke strijd tegen eenzaamheid.

Sindsdien doen zo’n 140 gemeenten en 100 landelijke bedrijven en maatschappelijke organisaties mee. Zij hebben zich gecommitteerd om actief én gezamenlijk de trend van eenzaamheid te doorbreken.

Ook in Drenthe sluiten gemeenten samen met hun lokale partners als welzijn, dorpsbelangen, de kerken, bewonersinitiatieven, zorginstellingen, bedrijven en middenstanders zich bij deze beweging aan en komen met een aanpak die afgestemd is op hun specifieke lokale situatie. Zij kunnen daarbij gebruik maken van instrumenten, voorlichtingsmateriaal en adviseurs die door het actieprogramma beschikbaar worden gesteld.

Minister Hugo de Jonge “Het is fantastisch dat zoveel organisaties en gemeenten zich er samen voor inzetten dat mensen zich minder eenzaam voelen. Met activiteiten en bijzondere samenwerkingen zorgen zij ervoor dat mensen vaker betekenisvol contact hebben. Het is nu aan ieder van ons om door te pakken. Want de eenzaamheid oplossen, dat kan niemand alleen. Maar iemands eenzaamheid doorbreken, dat kunnen we allemaal.”

Meer informatie

Ben je als inwoner, dorpsgenoot, gemeente geïnspireerd geraakt om iets te gaan doen, dan kun je vandaag al beginnen.

Kijk wat jij kunt doen op www.eentegeneenzaamheid.nl