Drentse inwoners en initiatieven praten mee over de toekomst van de zorg in Drenthe

In het eind vorig jaar afgesloten Integrale Zorg Akkoord (IZA) zijn de zorgen over de zorg en de participatie van bewoners- en zorggebruikers prominent aanwezig. Zo ook in de zorgregio Drenthe, begin juli is daar het IZA vertaald in het Regiobeeld Drenthe, waarin de stand van zaken van de zorg in Drenthe is geanalyseerd. Het is samengesteld door de formele zorgpartijen en spreekt uit dat de toekomst van de zorg een gezamenlijke uitdaging is, met als aanbeveling een op papier belangrijke rol voor de bewoners en gebruikers van de zorg. In het Regiobeeld  zelf is geen informatie opgenomen over actieve bewoners en zorgzame gemeenschappen die reeds een belangrijke rol spelen op het grensvlak van welzijn en zorg. Op dit moment wordt gewerkt aan de invulling van het  Regiobeeld. Uit gesprekken met de verantwoordelijken voor het uitwerken van het Regioplan bleek dat het betrekken van bewoners als ingewikkeld werd gezien.

Dit was voor NLZVE en BOKD de aanleiding een open gesprek te organiseren met een vijftal koplopers/ bewonersinitiatieven uit de provincie die al bewezen hebben dat de betrokkenheid van bewoners bij kan dragen aan de toekomstige gezonde zorg. In het gesprek werd al snel duidelijk dat de groep, ondanks dat het gaat om unieke initiatieven, het snel eens was over de noodzaak om een positie en een rol te verwerven bij de verandering in de zorg en het welbevinden van de bewoners.

Deze stellingname is op een heldere wijze vastgelegd in het manifest Samen werken aan het regioplan voor gezonde zorg en welzijn in Drenthe*. De groep heeft zichzelf gedoopt tot het Drents Collectief Bewonersinitiatieven Zorg en Welzijn.  Het manifest heeft uiteindelijk de deur een beetje geopend voor deelname van bewonersinitiatieven bij het uitwerken van het Regioplan Drenthe. Het zaadje is dus geplant, weliswaar op een lopende hogesnelheidstrein. Het Drents Collectief is vastbesloten om de positie van bewonersinitiatieven als wezenlijk onderdeel van de gezonde zorg in Drenthe te versterken. De uitdaging is om vanuit een gelijkwaardige positie deel te nemen aan het noodzakelijke veranderingsproces.

Voor meer informatie over of reacties op het manifest kun je contact opnemen met Luit Hummel via l.hummel@bokd.nl

Ook meepraten?

Wil je ook meepraten over de invulling van het Regioplan Drenthe, neem dan in de eerste week van december deel aan de Gezonde Marke. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door Zorgbelang Drenthe, de organisatie die de bewonersparticipatie in Drenthe stimuleert.

De bijeenkomsten zijn van 19.00 tot 21.30 uur en vinden plaats op de volgende data en locaties:
* Maandag 4 december: De MaasStee, Assen
* Donderdag 7 december: Wijkcentrum Angelslo, Emmen
* Vrijdag 8 december: Buitencentrum De Poort, Ruinen

Meer informatie en de mogelijkheid om je aan te melden over de Gezonde Marke vind je hier.