Drentse Duurzaamheid

De lente staat voor de deur, met dit naderende seizoen waarin mensen weer lekker naar buiten gaan en de zonnepanelen hun werk gaan doen, zien wij een uitgelezen kans om de schijnwerpers te richten op een uitermate geschikt onderwerp voor bewonersinitiatieven: duurzaamheid. In plaats van een top-down benadering, willen we samen, van onderaf, op dorpsniveau concrete stappen te zetten.

MAand van de duurzaamheid

Maart is uitgeroepen tot de ‘Maand van de Duurzaamheid’ bij de BOKD, een tijd waarin we bewust stil staan bij de keuzes die we maken en de invloed die deze hebben op onze leefomgeving. Als ondersteuners van dorpsbelangenorganisaties en dorpshuizen in heel Drenthe hebben we een unieke positie om lokale initiatieven te zien ontstaan en te ondersteunen, ook op het gebied van duurzaamheid! We delen graag jullie kennis en initiatieven zodat we elkaar kunnen inspireren.

Themanummer: Dorpse Drentse Duurzaamheid

In onze nieuwsbrief van eind maart zullen we uitgebreid stilstaan bij ‘Drentse Duurzaamheid’. Dit themanummer zal vol staan met inspirerende voorbeelden van dorpen die actief bijdragen aan een groenere en duurzamere toekomst. Van energiecoöperaties tot initiatieven op het gebied van afvalvermindering – we willen jullie verhalen delen en anderen inspireren om soortgelijke stappen te zetten.

Wordt er in jullie dorp nagedacht over kleinschalige of grotere initiatieven? Denk aan circulaire ideeën zoals ruilinitiatieven, ideeën om verspilling tegen te gaan, een moestuinproject, gereedschapsuitleen, repaircafé’s, of acties die de biodiversiteit bevorderen. Het mooie is dat de gemeenschapsband versterkt wordt en duurzaamheid op lokaal niveau bevorderd wordt.

Oproep: Deel Jullie Duurzame Initiatieven

We roepen alle dorpsbelangenorganisaties op om hun duurzame initiatieven met ons te delen. Of het nu gaat om een succesvolle energiecoöperatie, een innovatieve milieuvriendelijke infrastructuur of een creatieve manier om afval te verminderen – we willen jullie verhalen horen en verspreiden onder onze leden. Om elkaar te inspireren om voor groen te gaan!

Stuur jullie bijdragen naar m.nauta@bokd.nl!