Drentse dorpen met eigen regie aan de slag met verduurzaming

In Drenthe zijn veel dorpen en wijken al aan de slag met verduurzaming. Vaak is dat onder regie van een eigen energiecoöperatie, dorpsbelangen of een gemotiveerde werkgroep. Het gaat dan over de aanschaf van zonnepanelen, om initiatieven voor bewustwording en energiebesparing of om de inpassing van een lokaal zonneparkje. Op dit moment is energiegebruik actueler dan ooit;  de kosten rijzen de pan uit en er is ook veel zorg over geo-politieke afhankelijkheid. De BOKD signaleert deze zorgen ook.

Wat doet De Groene Transitie?

De Groene Transitie is een coöperatieve samenwerking van vier bedrijven die samen dorpen en wijken ondersteunen bij het maken van hun eigen dorpsenergieplan. Formeel ook wel Wijk UitvoeringsPlan (WUP) genoemd. Deze bedrijven zijn Segon BV, Dwarsdenkers Unlimited, ZuinigWonen en Buurtwerk Nederland BV. De Groene Transitie werkt hierin samen met de provincie, de BOKD, Pled en Drentse Kei en de betrokken gemeente. Projecten worden met deze stakeholders afgestemd zodat activiteiten en financiering daarvan op elkaar kunnen aansluiten.

De coöperatie kan gaandeweg uitgebreid worden met partijen die willen aansluiten bij de uitgangspunten van de coöperatie in het erkennen van de behoefte van dorpen en wijken om daadwerkelijk bottom-up ondersteund te worden bij het maken van hun eigen dorpsenergieplan.  

Kenmerkend in de werkwijze van De Groene Transitie is dat er in dorpen gerichte afwegingen gemaakt kunnen worden als de dorpen/wijken over de juiste gegevens/data beschikken. Samen met de dorpen worden alle benodigde gegevens verzameld en worden er dorpsanalyses gemaakt. Daarna worden de belangrijkste  deelgroepen vastgesteld en wordt er een plan gemaakt voor de korte termijn en de lange termijn. Voor de korte termijn kan het dan gaan om bijvoorbeeld (individuele) energieadviezen of over gezamenlijke opstart van een isolatieprogramma. Voor de lange termijn kan het gaan over collectieve energieopwek/opslag en over de vraag hoe op een passende manier aan te sluiten op de warmtevisie van de gemeente. Dat betekent dat het dorp zelf ook met alternatieven kan komen. Bovendien kan het dorp op basis van het dorpsenergieplan ook een betere inbreng leveren aan de gemeentelijke omgevingsvisie en de herziening daarvan.

Op dit moment begeleidt De Groene Transitie met steun van de provincie vijf dorpen in Drenthe bij hun WUP. De dorpen zijn: Aalden, De Kiel, Oranjedorp, Nieuw Dordrecht en 2e Exloërmond. Uitgangspunt is dat we deze vijf dorpen voorzien van een goed Wijk Uitvoeringsplan, maar dat er ook uitwisseling van kennis en ervaring plaatsvindt met andere dorpen en wijken in Drenthe.

Meer informatie? info@buurtwerknederland.nl