Drentse dorpen doen! Beeld-Verslag Dorpendag 2018

Tijdens de Drentse Dorpendag op 13 oktober 2018 in Oosterhesselen lieten we zien wat dorpen doen in Drenthe. In een programma vol sprekers uit met name dorpen zelf konden de deelnemers inspiratie opdoen en met elkaar in gesprek gaan. Informatie van de diverse sessies is online na te lezen en te kijken via onze website.

Uniek netwerk

Dat het een uniek netwerk is blijkt wel uit het feit dat de deelnemers uit alle gemeenten in Drenthe kwamen. Het leidde tot niet alledaagse ontmoetingen tussen actieve inwoners van dorpen.

Aanbod provincie: maatwerkadviezen energie

In de ochtend vond onder leiding van Abel Darwinkel een gesprek plaats tussen Andreas Lameris (voorzitter Plaatselijk Belang Oosterhesselen), Jofien Brink (voorzitter BOKD), Bert Bouwmeester (burgemeester Coevorden) en Henk Jumelet (gedeputeerde Drenthe). Deze laatste maakte bekend dat de provincie 20 dorpshuizen een gratis energiescan aanbied. Daar bovenop krijgen nog eens vijf dorpshuizen een maatwerkadvies.

Positieve reacties

Het mooie weer was enigszins spelbreker, waardoor de opkomst lager uitpakte dan andere jaren. Maar dat maakte de dag niet minder geslaagd. Enkele reacties die we ontvingen:

“Goed bezocht, veel interactie en veel nieuwe ideeën uitgewisseld”

“Interessante dag die laat zien wat er allemaal gebeurt”

“Inspirerend om van anderen te horen wat zij hebben opgezet aan projecten”

“Gezellige en inspirerende dag”

Gevarieerd programma, goed opgezet, prima locatie(s)”

Oosterhesselen decor

Het dorpshuis Hesselerhof vormde een prima decor voor de gezamenlijke momenten, waarbij speciale dank uitgaat naar de vrijwilligers van het dorpshuis. Ook de sportkantine, basisschool De Weert, het Esdal college en de huifkar uit Benneveld boden goed onderdak aan de sessies. Tip: Scholen zijn vanwege de klaslokalen met digiborden prima te gebruiken als workshoplocaties.

Voor in uw agenda: Dorpendag 2019!

Nieuwsgierig geworden? Zet 26 mei 2019 alvast in uw agenda. Dan organiseert BOKD samen met Witteveen de Dorpendag 2019.