Drentse Dorpendag – Zo zie ik mijn dorp over 10 jaar!

Op zaterdag 18 november is het zover: de Drentse Dorpendag 2023. Gastgemeente deze dag is gemeente Tynaarlo en alle activiteiten zijn in het dorpshuis MFC Yders Hoes in Yde. We trappen om 10.00 uur het programma af en zetten ons vizier op vooruit waarin we gezelligheid combineren met serieuze informatie.

De Drentse Dorpendag 2023 staat in het teken van toekomstbestendige, leefbare dorpen. We nodigen je uit om samen na te denken over hoe jouw dorp er over 10 jaar uit zal zien en welke rol jij kunt spelen in het vormgeven van die toekomst. Het programma biedt inspirerende workshops en kennissessies om ideeën uit te wisselen en vaardigheden te ontwikkelen.

Vanaf 11.00 uur starten de dagactiviteiten. Gedurende de dag kun je kiezen uit twee activiteiten. Voor elke activiteit geldt een maximum aantal deelnemers en we hanteren het principe vol = vol.

SPANNEND! Wie wordt het dorpshuis van het Jaar?

Een prachtig moment tijdens deze dag is de bekendmaking van het dorpshuis van het jaar. Vanaf 14.15 uur staat dit gepland. Wil je graag uitsluitend naar de bekendmaking komen? Meld je dan svp aan via onderstaande registratie.

Het programma is als volgt

  • 9.30 uur –  Ontvangst met koffie / thee en lekkers
  • 10.00 uur – Interactief welkom met burgemeester Marcel Thijsen en forumgesprek
  • 10.30 uur – Presentatie door Wim Daniëls, schrijver / cabaretier / presentator
  • 11.15 uur – Eerste activiteit
  • 12.00 uur – Lunch
  • 13.15 uur – Tweede activiteit
  • 14.15 uur – Bekendmaking dorpshuis van het jaar 2023
  • 15.00 uur – Afronding dorpendag met borrel

Workshops en kennissessies

Er worden zes workshops/kennissessies aangeboden waarvan de inhoud als volgt is.

1) Dorpsdemocratie in de haarvaten van de samenleving

Marike Broekema (adviseur CMO STAMM) vertelt meer over de zogenoemde participatieve democratie, aan de hand van het democratisch kompas. Daarbij worden ook de uitkomsten van de laatste burgerpaneluitvraag over participatie meegenomen.
Vervolgens neemt Marike de deelnemers mee in een democratisch proces in het fictieve dorp Heiwerd. In Heiwerd zijn de sociale activiteiten ingedut, en de inwoners mogen weer in beweging worden gebracht om mee te beslissen over wat er belangrijk is in hun dorp. Besloten is dat de plaatselijke dorpsbelangenvereniging hierin een trekkende rol gaat hebben. 

Marike neemt de deelnemers stap voor stap mee in de aanpak, en per stap gaan de deelnemers samen bespreken waar je rekening mee moet houden. Zo komt de groep samen tot waardevolle tips over hoe je mensen wel en niet moet meenemen in deze processen. 
Spreker Marike Broekema (CMO STAMM)

2) Wat is dat de Bok Dee?

Die vraag krijgen we met regelmaat voorgeschoteld. Vanuit verschillende perspectieven komt aan bod wat BOKD voor jouw dorp kan betekenen!
Spreker Luit Hummel (BOKD)

3) Hoe pak je verduurzaming van je dorp aan?

In deze workshop kijken we op verschillende manieren naar verduurzaming. Want wat is dat eigenlijk verduurzamen, het is breder dan het energieneutraal maken van accommodaties. Wat kun jij zelf op dat vlak betekenen voor je dorp, welke impact maak je en waar begin je? Emile Suringar van Natuur en Milieufederatie Drenthe (NMF Drenthe) neemt ons mee in de wereld van Drenthe Deelt en een aansprekend dorp vertelt hoe zij verduurzaming hebben aangepakt. Vervolgens gaan we in gesprek om te kijken welke eerste stap jij kunt zetten in het duurzamer maken van je dorp.
Spreker o.a. Emile Suringar (Natuur en Milieufederatie Drenthe)

4) Omdenken in je dorp

In jouw dorp loop je vast tegen problemen aan zoals het moeilijk kunnen vinden van vrijwilligers of bestuurders. Of voorzieningen die het hoofd moeilijk boven water houden. Gelukkig noemen we deze ‘problemen’ al gauw ‘uitdagingen’. En daarmee is het begin van omdenken gemaakt. Hoe bekijk je volledig en zonder belemmeringen een probleem? En hoe zorg je samen vanuit dat probleem voor mogelijk nieuwe oplossingen? Hiermee gaan we in deze sessie aan de slag. Met een inspirerend voorbeeld maar ook met jullie eigen uitdagingen in jullie dorp.
Sprekers Dorpsbelangen Donderen en Anton Bardie (BOKD)

5) Dorpscommunicatie

Hoe ga je het gesprek met elkaar aan in het dorp en welke middelen gebruik je daarvoor? Hoe gaat een dorp om met veranderingen in de maatschappij of in je dorp en hoe maak je dat bespreekbaar? Hoe maak je gebruik van de digitale kansen en mogelijkheden in je eigen dorp? We gaan het hebben over het gesprek aangaan met elkaar, persoonlijk contact, nieuwsbrieven, maar ook digitale middelen. Bunne (gemeente Tynaarlo) heeft hieraan de afgelopen jaren veel aandacht besteed en geldt als een mooi voorbeeld. We gaan ideeën met elkaar uitwisselen, kennis opdoen en zo geef je jouw dorpscommunicatie een boost.
Sprekers workshop 1 (ochtend): Vivian Keulaars (Melkfabriek Bunne en bestuurslid Dorpsbelangen) en Winanda Hoegen (BOKD) – Insteek: de verschillende stromingen in het dorp: hoe houden we het goed?
Sprekers workshop 2 (middag): Lieuwe Boskma en Fons van Dam (bestuursleden Dorpsbelangen) en Winanda Hoegen (BOKD) – Insteek: praktisch gezien – hoe pakt Bunne / Winde hun dorpscommunicatie aan (gebruik data en bereiken van mensen)

6) De Tynaarlose diabolo

Een goed funtionerende dorpsstructuur is het fundament voor onze democratie. We onderschatten het belang van een goede dorpsstructuur en geven er, zowel politiek, bestuurlijk als het dorp zelf veel te weinig aandacht aan. Aan de hand van het Tynaarlose diabolo model verkennen we de problemen en de mogelijke oplossingen voor een goed functionerende lokale samenleving. Die goed functionerende lokale samenleving is van groot belang voor inwoner en bestuurders in een sterk veranderende gemeenschap.
Sprekers Renate Beugelink en Frits Colenbrander gemeente Tynaarlo

We kijken er naar uit je te zien en met je in geprek te gaan. Tot zaterdag 18 november in Yde.

Namens bestuur en (project)medewerkers BOKD

Met speciale dank aan gemeente Tynaarlo voor hun betrokkenheid en gastheerschap rondom de Drentse Dorpendag 2023