Drents Dorpenpodium; aanvraag evenementen vergunning

Elk dorp krijgt er mee te maken, het aanvragen van een vergunning voor een evenement. We horen van onze leden dat ze een aanvraag lastig vinden en in sommige gevallen wordt het risico genomen geen vergunning aan te vragen of evenementen gaan hierdoor zelfs niet door. Terwijl we weten hoe belangrijk en bepalend deze evenementen zijn voor de leefbaarheid en de gemeenschapszin van een dorp.  

Webinar 2 februari

Tijdens ons online kennispodium vertelden evenementencoördinator Annette Botterblom en Willy Kitselaar van gemeente Aa en Hunze waarom een vergunning nodig is, wat de juridische aspecten zijn, hoe je draagvlak creëert en ze gaven praktische voorbereidingstips voor het aanvragen van de vergunning.

veiligheid centraal

Tijdens een evenement kunnen zich allerlei situaties voordoen waar je rekening mee moet houden, dus probeer als organisatie de risico’s goed in te schatten.

• Wat zijn de eventuele risico’s?
• Kunnen de hulpdiensten snel en makkelijk ter plaatse komen?
• Is er EHBO geregeld?
• Hoe houden de organistoren onderling contact met elkaar, zodat er snel geschakeld kan worden indien nodig?
• Hoe is de veiligheid en de gezondheid van de bezoekers gewaarborgd?
• Zijn telefoonnummers van hulpdiensten en verantwoordelijken in het draaiboek bekend?
• En nog veel meer … afhankelijk van het evenement.

Kortom: het gaat er bij een vergunningaanvraag niet om wie de vlaggen ophangt of wie de limonade schenkt … Het gaat om de veiligheid!

Download bestanden

Presentatie webinar

In een aantal gevallen moet een quickscan gemaakt worden en eventueel een vergunning natuurbescherming worden aangevraagd bij de provincie (zie pagina 24 van de presentatie). Je kunt hiervoor het stroomschema raadplegen.

  • er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van het stroomschema
Veiligheidsplan

Met het opstellen van het veiligheidsplan maak je inzichtelijk welke risico’s het evenement met zich meebrengt en welke maatregelen je als organisator moet treffen.

Dank

Voor dit webinar hebben we een beroep gedaan op twee kennisexperts van gemeente Aa en Hunze, we willen Willy en Annette hartelijk danken voor hun inbreng. Deelnemers aan het kennispodium hebben het kennispodium als zeer zinvol ervaren.