Drents Dorpenpodium; een terugblik

Inmiddels hebben weer twee kennispodiums plaatsgevonden. Op 14 september kwamen we online bijeen voor ‘Jongeren doen mee’, een inspirerende avond. Er kwamen verschillende sprekers aan bod. Zo vertelde Yentl du Pon over haar rol als voorzitter bij dorpsbelangen in Gasteren, wat haar dreef en hoe het voor haar is om als relatief jonge vrouw onderdeel te zijn van een bestuur waar de gemiddelde leeftijd hoger ligt. Roy Derks vertelde over de jongerenraad van Coevorden waar hij al zo’n 6 jaar bij betrokken is en de laatste jaren ook als voorzitter. Hij vertelde hoe de raad met jongeren in contact komt en wat zij kan betekenen voor jongeren. De jongerenraad behartigt de belangen van alle jongeren in Coevorden. Zij participeren actief in de raad, inmiddels zijn ruim 30 voorstellen overgenomen. Zeer inspirerend en belangrijk wanneer we jongeren graag meer willen betrekken! Tot slot vertelde Arie Kant over de jongeren uit de wijk Peelo-Assen. Hoe zij betrokken zijn bij het dorpshuis, vanuit een situatie die jaren geleden onprettig was. Arie vertelt hoe hij met de jongeren in gesprek is gegaan en hoe dit voor hen was.

Op donderdag 28 september organiseerden we het kennispodium ‘Focus op preventie’. Hoe gaan we om met onze gezondheid op verschillende vlakken en hoe kunnen we meer naar ‘voorkomen is beter dan genezen’. Wederom mooie sprekers, waarbij Marije Ribbink van Zorgbelang Drenthe vertelde over positieve gezondheid. En Albertha Ottevanger uit Gasselternijveen ons meenam in haar verhaal over Kwiekstee. Hoe kun je een dorp betrekken, meer bewust laten worden van gezondheid en wat heb jij als inwoner nodig?

Tot slot vond op 10 oktober het laatste kennispodium van dit jaar plaats. Onderwerp voor de avond was ‘Laaggeletterdheid en armoede’. Een onderwerp waar momentel veel aandacht voor is en tevens thema in de laatste Inclusie nieuwsbrief van BOKD. Deze avond hadden we Annemaria Everts als ervaringsdeskundige Generationele Armoede uitgenodigd om haar eigen verhaal met ons te delen en dorpsondersteuner Marjan Beltman in ‘Wedde dat het lukt’ vertelde hoe zij de cursus Klik & Tik hebben vormgegeven die door veel dorpsbewoners is gevolgd.

BOKD dankt alle deelnemers die een bijdrage hebben geleverd aan de inhoudelijkheid van ons Drents Dorpenpodium voor hun openheid en het delen van hun verhaal.

2024

BOKD  bood dit jaar een programma aan met inspiratie en kennis. Symbolisch zetten we hier het podium voor op. Met het Drents Dorpenpodium kwamen we in levende lijve naar de dorpen maar we waren met het podium ook online te vinden. Met wisselend succes en opkomst.

In 2024 willen we graag opnieuw een goed programma presenteren op ons Drents Dorpenpodium. Daarom willen we graag weten welke programmaonderdelen jullie terug willen zien en op welke manier. Vandaar een aantal korte vragen. We zouden het erg op prijs stellen als je deze zou willen beantwoorden. Dit kan ons erg helpen bij het samenstellen van het programma.

Korte vragenlijst 2024