Dorpshuizen Midden Drenthe ontvangen €200.000 om te verduurzamen

De dorpshuizen in de gemeente Midden-Drenthe kunnen een verduurzamingsslag maken. Een voorstel van het college om hiervoor volgend jaar twee ton beschikbaar te stellen is op dinsdag 17 oktober jl. door de raad omarmd. Daarbij is de toezegging dat maatwerk per dorpshuis geleverd gaat worden en daarmee gaat het ambtelijke voorstel als hamerstuk naar de raad.

Eind vorig jaar had de raad van Midden Drenthe al ingestemd met het ‘Integraal Accommodatiebeleid 2021-2040.’ Daarbij was het voorstel om prioriterings- en financieringsvoorstellen per gebouwgroep uit te werken. De gemeente en het bestuur van het dorpshuizenoverleg Midden-Drenthe voerden hierover meerdere keren overleg.

zekerheid

Voor volgend jaar is twee ton beschikbaar. Albert Gils, voorzitter van het dorpshuizenoverleg Midden Drenthe, vertelde dat slechts drie van de negentien dorpshuizen energielabel A heeft. Er valt dus nog veel te doen en daarom vroeg hij om meer zekerheid. Het college heeft de intentie uitgesproken om voor de jaren 2025-2027 eveneens twee ton te reserveren voor dit doel. De dorpshuizen willen graag dat dit bedrag jaarlijks in de begroting wordt opgenomen.

Arjan van Gelderen (VVD) worstelde met name met de volgorde: wie het eerst komt, is het eerst aan de beurt. Dat zou kunnen betekenen dat dorpshuizen met een laag label achterin de rij moeten plaatsnemen: ,,Dorpshuizen moeten dan soms lang wachten. En dat is jammer.”

Maatwerk

Wethouder Rico Schans (Gemeentebelangen/BBB) nam uiteindelijk de ergste kou uit de lucht. Hij vertelde dat per dorpshuis maatwerk geboden gaat worden. Op de vraag van enkele commissieleden en van Albert Gils of structureel twee ton beschikbaar kan komen voor de verduurzaming van de dorpshuizen voor de jaren 2025-2027 was Schans duidelijk: ,,U als raad gaat over de begroting. Gezamenlijk kunt u dat zelf regelen.”

Bron: De Krant van Midden Drenthe dd 25-10-2023