Dorpshuistip van de maand: Korte training Brand & Ontruiming voor barvrijwilligers dorpshuizen

Voor dorpshuizen met meer dan 40 uur betaald beheer is het een verplichting om jaarlijks een herhalingstraining BHV te volgen. Bij dorpshuizen met minder dan 40 uur betaald beheer is deze verplichting er niet, maar besturen worden wel geadviseerd om een RIE (Risico Inventarisatie en Evaluatie) op te stellen om de risico’s in kaart te brengen en maatregelen te nemen die de veiligheid van bezoekers waarborgen.

Na het volgen van de BHV herhalingstraining kwam bij mij en andere dorpshuisbestuurders in de gemeente Midden-Drenthe het besef dat dorps- en buurthuizen niet altijd voldoende doen om de veiligheid van onze bezoekers bij activiteiten te garanderen.

We kennen allemaal de situatie waarbij vrijwilligers achter de bar staan en indirect verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van bezoekers in het dorpshuis en waarvan verwacht wordt dat ze handelend  optreden als er zich een calamiteit (klein ongeval, hartklachten, beginnende brand ) voordoet.  In de praktijk zal de gediplomeerde beheerder/leidinggevende niet bij alle activiteiten kunnen zijn om dan instructies te geven.

Het bestuur van het Dorpshuizenoverleg Midden-Drenthe ging in gesprek met Veiligheidscentrum Noord over de mogelijkheden om een training te verzorgen voor de vrijwilligers die regelmatig achter de bar staan. Nadat de inhoud was besproken en we een offerte hadden ontvangen gingen we op zoek naar belanghebbenden die deze training wilden mede financieren.  Bij het Dorpenoverleg Midden-Drenthe en de gemeente Midden-Drenthe vonden we een gewillig oor en de bereidheid om een belangrijk deel van de kosten voor hun rekening te nemen en kon van de Stichting Dorpshuizen Midden-Drenthe aan de dorpshuisbestuurders een training aanbieden waar geen kosten aan verbonden waren voor de deelnemers.

Nadat het voorstel was toegelicht in het Dorpshuizenoverleg van 7 maart 2022 kwamen de aanmeldingen binnen. Er werden vier groepen van acht personen gevormd met daarin vrijwilligers van de verschillende dorpshuizen zodat praktijkervaringen konden worden uitgewisseld. De instructeur van het Veiligheidscentrum behandelde de veiligheid in dorpshuizen, de taken en verantwoordelijkheden van vrijwilligers in combinatie met een rondgang door het dorpshuis en een praktijkoefening brand blussen. Voor veel deelnemers was het vooral de bewustwording dat een vrijwilliger altijd moet denken om de veiligheid van bezoekers in het dorpshuis dat als belangrijk leerpunt werd ervaren. 

Gelet op de positieve ervaringen van deelnemers heeft de Stichting Dorpshuizen Midden-Drenthe zich voorgenomen om deze training in 2024 opnieuw te organiseren.

Albert Gils, bestuurslid

Stichting Dorpshuizen Midden-Drenthe

Heeft jullie dorps- of buurthuis belangstelling voor dit aanbod? Neem dan contact op met adviseur dorpshuizen Paul van Schi