Dorpshuisfunctie in de kerk

De Vereniging van Kleine Kernen in Limburg (VkkL) heeft een brochure uitgebracht met de titel ‘De kerk is toch van de gemeenschap?’ Deze brochure is interessant voor dorpen die erover nadenken om hun kerk een andere functie te geven, bijvoorbeeld een dorpshuis functie.

Het aantal kerkgebouwen in Nederland is de afgelopen jaren met ongeveer 1,5 – 2 % per jaar gedaald tot 1484 kerken eind 2016. De religieuze objecten, zoals kerken, kloosters en kapellen nemen vaak een prominente plek in in de lokale gemeenschap. De prognose is dat een kwart van alle kerken in de komende tien jaar de deuren sluit. Leegstaand kerkelijk vastgoed wordt daarmee steeds vaker een vraagstuk voor de lokale gemeenschap. Hoe kunnen we het kerkgebouw voor de gemeenschap behouden? Een vaak gehoord antwoord op deze vraag is: ‘Een invulling als dorpshuis zou mooi zijn.’