Wapserveen verkent toekomst met dorpsdagboeken

De dorpsgemeenschap van Wapserveen is in samenwerking met BOKD het eerste Drentse dorp dat met behulp van dorpsdagboeken werkt aan een nieuwe dorpsvisie. De methode, die al in enkele dorpen in Limburg en Noord-Holland is toegepast, gaat uit van blanco boeken die van hand tot hand gaan en waarin mensen hun wensen, dromen en ideeën beschrijven. Met de dagboeken wordt een groep mensen bereikt die niet per sé naar dorps- of thema-avonden komen, denk aan jongeren of ouderen. Dorpsbewoners krijgen de ruimte om hun eigen verhaal te vertellen én te lezen wat anderen bezig houdt.

Dorpsbelevingsonderzoek

Wapserveen werkte al eerder aan een dorpsplan. In 2012-2013 voerden studenten van Van Hall Larenstein een dorpsbelevingsonderzoek uit. Huis-aan-huis werden vragenlijsten verspreid. De resultaten van dit onderzoek zijn door een werkgroep van de dorpsgemeenschap omgezet naar een dorpsplan met tal van projecten. Wat opviel was dat een groot deel van deze projecten door het dorp zelf uitgevoerd of in gang gezet konden worden. Wellicht heeft dit er voor gezorgd dat het dorpsplan een succes werd. Want vijf jaar later is een groot deel van de projecten uitgevoerd of in uitvoering.

Zorg en Steun

Een van de mooie successen van het dorpsplan uit 2012-2013 is de werkgroep Zorg en Steun. Een coördinatiegroep en een netwerk van vrijwilligers verbindt zorg- en hulpvragen aan zowel andere inwoners die een steentje bij willen dragen als aan professionals die op dit vlak actief zijn in de gemeente Westerveld.

De methode dorpsdagboeken: blanco pagina’s

In Wapserveen zijn 11 dorpsdagboeken onder de bewoners verdeeld. Er is een eerste selectie gemaakt in leeftijdscategorie, zodat er vooraf enige spreiding was qua deelnemers. Het dorpsdagboek begon met alleen maar blanco pagina’s, maar doordat het van hand tot hand ging worden deze stap voor stap gevuld. Dorpsbewoners werd namelijk gevraagd een van de pagina’s in het dorpsdagboek te vullen met hun verhaal, droom of idee voor de toekomst van Wapserveen. Men mocht zelf bedenken hoe ze dat doen/deden. Schrijven, dichten, tekenen, fotograferen; alles mocht. Sommige dorpsbewoners kwamen met twee kantjes uitgetypte tekst, anderen met schetsen van een situatie. Na twee tot drie dagen werd het boek doorgegeven aan iemand anders uit het dorp. En de dorpsgemeenschap werd op de hoogte gesteld wie dat was, zodat het boek niet kon verdwijnen.

Wat is het resultaat?

Ieder dorpsdagboek is gemiddeld door 10 personen ingevuld dus op het eind van de rit zijn er ruim 100 verhalen, dromen en ideeën opgehaald. Daar zitten soms hele concrete zaken tussen, die wellicht snel aangepakt kunnen worden. En vaak keren een aantal grotere thema’s in allerlei gedaanten terug. Bijvoorbeeld het behoud van voorzieningen. De dorpsgemeenschap werkt aan het bundelen van deze thema’s en zal deze en alle resultaten uit de dorpsdagboeken binnenkort weer aan het dorp presenteren. Met de inhoud van het dorpsdagboek als basis wil de dorpsgemeenschap Wapserveen net als vijf jaar geleden projecten op gaan starten die de leefbaarheid en de zorg voor elkaar ten goede komen.

Voorbeelden uit Limburg

Wilt u alvast eens kijken hoe de methode kan uitpakken? De dorpen America en Ottersum in Noord-Limburg hebben hun dorpsdagboeken (of dorpsambitieboeken) online staan.