Enthousiasme groot bij dorpsbijeenkomsten Diever en Nijeveen – project Dementie vriendelijk Zuid West Drenthe

AANLEIDING

Vanuit het project Dementie Vriendelijk Zuid West Drenthe, zijn we in Diever en Nijeveen aan de slag gegaan met twee inclusieve dorpsplannen. Het project is er omdat de verwachting er is dat dementie in 2040 volksziekte nummer 1 is. Dit betekent dat er ook steeds meer mensen langer thuis zullen blijven wonen in het dorp. Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat deze mensen mee kunnen blijven doen in het dorp en in de maatschappij? De plannen in Diever en Nijeveen zijn ontstaan vanuit het dorp op goed ouder worden, hoe doen we dat en hoe willen we dat?

We hebben de samenwerking gezocht met al bestaande groepen, maar ook mensen die zich betrokken voelen op dit onderwerp en zijn aangehaakt. We hebben in beide dorpen samen vragenlijsten opgesteld en in beide dorpen een dorpsbijeenkomst gehouden. Twee ogenschijnlijk zelfde trajecten, maar qua inhoud en uitvoering heel anders. We zijn trots op beide dorpen op de mooie samenwerkingen en op wat we en jullie samen teweeg brengen in jullie dorp.

DIEVER

Diever koos ervoor om tijdens de dorpsbijeenkomst, Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma en Siny Vink (dorpsondersteuner Grolloo) uit te nodigen om de inwoners mee te nemen in het belang van Naoberschap en hoe dit vorm gegeven wordt in bijvoorbeeld Grolloo. Renate Masselink wethouder wonen was er deze avond om te vertellen over de ontwikkelingen binnen de gemeente ten aanzien van wonen. Roy Boer en Ruben van Kampen uit Wapse waren er om te vertellen over het proces waar zij in zitten in Wapse, waar zij bouwen vanuit een CPO en waar ze ook aanlopen tegen de nodige uitdagingen, maar vastbesloten zijn het voor elkaar te krijgen.

NIJEVEEN

Nijeveen daarentegen koos ervoor om Lieneke vanuit de BOKD een aantal mooie voorbeelden van initiatieven in Drenthe uit te laten lichten en vervolgens in groepjes aan de slag te gaan met de verschillende thema’s. Op die manier laat je het dorp mee denken in oplossingen en mooie initiatieven. Een super mooie aanzet om ook met het plan aan de slag te gaan. Hierbij zijn het samen doen en draagkracht vanuit het dorp erg belangrijk, om wat voor initiatief ook, te laten slagen!

In beide dorpen was de belangstelling en het enthousiasme, tijdens de bijeenkomsten, groot wat nogmaals benadrukt dat het leeft. #dorpskracht

DANK

Met dank aan dorpsbelangen Diever, Hart voor Diever, Arie van Silfhout, dorpsvereniging Nijeveen, SWON, gemeenten Westerveld en Meppel en Welzijn MensenWerk.

Voor vragen over dit project neem contact op met: l.elzing@bokd.nl.