Dorpsbelevingsonderzoeken van start!

In Ees-Eesergroen, Grolloo, Westenesch en Geesbrug zijn de dorpsbelevingsonderzoeken van start gegaan. Studenten van Van hall Larenstein hebben in deze dorpen gesprekken gevoerd, enquêtes uitgezet en huis aan huis weer opgehaald. De dorpen zijn erg enthousiast over de samenwerking met de studenten.

Nu zijn ze druk bezig met het analyseren van deze gegevens om beter te ontdekken wat de behoeften en wensen zijn van de inwoners van de dorpen.

De volgende stap is het presenteren van hun bevindingen aan de dorpsbewoners, die presentaties vinden eind januari plaats. Op basis van de input van de inwoners zullen de studenten hun bevindingen presenteren aan de dorpen.

We zijn blij met de samenwerking met van Hall Larenstein, voor de studenten is het een leerzame ervaring en de dorpen hebben op deze manier een prachtig middel om verder te werken aan de leefbaarheid van hun omgeving.