Dorpsbelevingsonderzoek – iets voor jullie?

Willen jullie weten hoe de bewoners denken over de leefbaarheid in het dorp in het algemeen? Dan is een dorpsbelevingsonderzoek een goede optie. In samenwerking met Hogeschool van Hall Larenstein (Leeuwarden) heeft BOKD een methode ontwikkeld die een goed beeld geeft van de beleving van de bewoners. Zijn jullie een dorp met maximaal 500 inwoners? Dan kan dit iets voor jullie zijn. We hebben nog plek voor twee tot drie dorpen.

Aanpak dorpsbelevingsonderzoek

De basis van het onderzoek is een vragenlijst die door de dorpswerkgroep met studenten uitgewerkt en verspreid wordt. De in het verleden uitgevoerde dorpsbelevingsonderzoeken hebben een responspercentage tussen de 60-80%. De studenten presenteren een door de werkgroep beoordeeld rapport aan de bewoners. Deze uitkomsten vormen de basis voor bijvoorbeeld een dorpsagenda of een dorpsplan met concrete uitvoeringsactiviteiten. Het belevingsonderzoek duurt inclusief de voorbereiding ongeveer 3 maanden en wordt dit najaar uitgevoerd: van november tot en met januari 2023.

Het onderzoek wordt kosteloos uitgevoerd – van het dorp wordt vrijwillige inzet èn enthousiasme verwacht.

Iets voor jullie? Mail je reactie naar info@bokd.nl. Heb je vragen, bel ons.